Ajankohtaista
 / 
Uhkaava maksukyvyttömyys - varhainen saneerausmenettely

Uhkaava maksukyvyttömyys - varhainen saneerausmenettely

Insolvenssimenettelyt
30.6.2022
WTC-talon julkisivu sinistä taivasta vasten
No items found.
Liittyvät palvelut

Laki yrityksen saneerauksesta uudistuu 1.7.2022. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa yritysten asemaa ja nopeuttaa velkaantuneiden pääsyä uuteen alkuun.

Mitä yrityksen saneerauksen lakiuudistus tarkoittaa?

Yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin on lisätty maksukyvyttömyysdirektiivissä edellytetyt säännökset varhaisesta saneerausmenettelystä. Varhaista saneerausmenettelyä koskevan hakemuksen voi tehdä ainoastaan velallisyhtiö. Velallinen voi hakeutua varhaiseen saneerausmenettelyyn silloin, kun se ei ole vielä maksukyvytön vaan vasta maksukyvyttömyyden uhkaama.

Nykyinen yrityssaneerausmenettely säilyy edelleen rinnakkaisena menettelynä laissa ja sitä kutsutaan jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Perusmuotoinen saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos velallinen on maksukyvytön tai tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta.

Varhaisen saneerausmenettelyn hakeminen

Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääseminen on hieman perusmuotoista saneerausmenettelyä helpompaa, koska osaa esteperusteista ei sovelleta. Varhaista saneerausmenettelyä ei voida aloittaa;

(i) jos velallinen on maksukyvytön, on todennäköistä,

(ii) etteivät velallisen varat riitä menettelyn kustannusten kattamiseen tai

(iii) velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkojaan taikka

(iv) velallisen kirjanpito on siinä määrin puutteellinen tai virheellinen, ettei sitä voida saada kuntoon.

Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan estä saneerausmenettelyn jatkamista silloin, kun menettelyä päätetään jatkaa perusmuotoisena saneerausmenettelynä tai jos velallisyrityksen varallisuus voidaan luovuttaa toiminnallisena kokonaisuutena. Perusmuotoisen saneerausmenettelyn hakeminen ja aloittaminen pysyvät lakimuutoksen myötä ennallaan.

Saneerausmenettelyä on myös haluttu sujuvoittaa muutoksilla, jotka ovat linjassa direktiivin tavoitteiden kanssa. Muun muassa osakeyhtiölakia muutetaan siten, että päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta voi tehdä jatkossa osakeyhtiössä hallitus, kun aikaisemmin edellytettiin yhtiökokouksen päätöstä.

Muut saneerausmenettelyä koskevat muutokset

Sekä varhaisen saneerausmenettelyn että myös perusmuotoisen saneerausmenettelyn mukaiseen maksukieltoon on niin ikään tehty konsernitiliä (cash pool) koskeva muutos, jonka mukaan tilin käyttöä voidaan jatkaa tietyn ajan menettelyn alkamisesta, jotta konsernitilijärjestelmä ehditään purkaa ja tilalle luoda korvaava järjestely.

On myös huomattava, että lakiin on otettu nimenomainen säännös saneerauksen varalta laadittujen sopimusehtojen ja muiden sitoumusten, järjestelyjen ja toimenpiteiden pätemättömyydestä. Näin ollen useimmissa kaupallisissa sopimuksissa yhä edelleen kummitteleva ehto, jonka nojalla velkoja tai muu velallisen sopimuskumppani saa irtisanoa tai purkaa sopimuksen taikka muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoa sillä perusteella, että yrityssaneerausta on haettu tai yrityssaneeraus on aloitettu, on jatkossa lainkin tasolla pätemätön.

Lue myös:

Velallisen oikeutta irtisanoa sopimuksia saneerauksen onnistumiseksi laajennetaan

Vuokralainen meni nurin tai saneeraukseen, mitäs nyt tehdään?

Konkurssilain väliaikainen muutos antaa velalliselle lisää maksuaikaa

Velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin rajoitetaan väliaikaisesti

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.