Yritysvastuu

Vastuullisuus on tärkeä osa Merilammen yrityskulttuuria. Arvomme – ratkaisukeskeisyys, välittäminen, intohimo ja integriteetti – ovat kaiken tekemisemme ytimessä ja muodostavat lähtökohdan vastuulliselle liiketoiminnalle.

Yritysvastuu

Emme hae pikavoittoja, vaan rakennamme kilpailukykymme pitkän aikavälin perustaa. Kun pidämme huolta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme, meillä on paremmat edellytykset huolehtia vastuullisuudestamme myös laajemmin. Haluamme luoda arvoa pitkäjänteisesti niin asiakkaillemme, työntekijöillemme kuin koko yhteiskunnalle.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Haluamme olla aktiivisesti mukana erityisesti liike-elämää ja -juridiikkaa sekä asianajoalaa koskevassa keskustelussa. Haluamme myös omalla esimerkillämme kertoa tasa-arvoisten ja monimuotoisten työyhteisöjen voimasta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Henkilöstö ja monimuotoisuus

Välittäminen on keskeinen arvomme ja näkyy inhimillisenä toimintana, niin toimiston sisällä kuin asiakassuhteissa. Meillä työn ja yksityiselämän voi yhdistää ja ura ei tarkoita muusta elämästä luopumista.

Uskomme, että monimuotoisuus tuo laaja-alaisuutta ajatteluun, keskusteluun ja päätöksentekoon. Siksi kiinnitämme huomiota henkilöstömme monimuotoisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Meillä juniorit ja seniorit tekevät työtä rinnakkain, mikä mahdollistaa paremman työssä kehittymisen sekä takaa ammattitaidon siirtymisen eteenpäin. Tarjoamme talon sisäisiä ja ulkopuolisia koulutuksia niin ammatillisen kehittymisen tueksi kuin hyvinvoinnin edistämiseksi. Koko henkilöstöllämme on mahdollisuus – ja velvollisuus – osallistua säännöllisesti koulutuksiin ja kehittyä siten työssään. Se palvelee henkilöstömme motivaatiota ja auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Opiskelijayhteistyö

Merilammella työskentelee ympäri vuoden oikeustieteen opiskelijoita harjoittelijoina. Harjoittelijat ovat aidosti osa Merilampea.

Teemme säännöllisesti yhteistyötä Suomen yliopistojen, oikeustieteellisten tiedekuntien ja ainejärjestöjen kanssa. Haluamme jakaa opiskelijoille asiantuntijoidemme osaamista ja tukea opinnoissa tarjoamalla käytännönläheistä opetusta liikejuridiikasta.

Koemme, että osallistuminen oikeustapauskilpailuun on opiskelijalle ainutlaatuinen tapa kehittää osaamista ja edistää kasvua juridiikan ammattilaiseksi. Merilampi Case on Merilammen liikejuridiikan oikeustapauskilpailu, jossa ratkotaan aidontuntuista asiakastoimeksiantoa. Kilpailu mahdollistaa opiskelijoille tilaisuuden tutustua asianajajan käytännön työhön ja kehittyä oikeudellisten tekstien tuottajina sekä esiintyjinä. Valmennamme myös joukkueita kansainvälisessä Vis Moot -oikeustapauskilpailussa.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

Haluamme jakaa osaamistamme ja tietoamme osallistumalla aktiivisesti liike-elämää ja -juridiikkaa sekä asianajoalaa koskevaan keskusteluun. Asiantuntijamme luennoivat, kouluttavat ja kirjoittavat säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista.

Olemme mukana suomalaisen lainsäädännön valmistelussa, ja toimimme erilaisissa luottamustehtävissä ja aktiivisina jäseninä juridiikan alan järjestöissä.

Merilammen osakas ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Ikonen toimii Asianajajaliiton nimeämänä media-asianajajana. Media-asianajajatoiminnan avulla on tarkoitus luoda uudenlaisia siltoja suuren yleisön ja oikeusjärjestelmän välille, kertoa asianajotoiminnasta sekä avata yleisimpiä oikeudenhoitoon, puolustukseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä.

Tietoturva

Merilammelle on myönnetty arvostettu ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti. ISO 27001 on kansainvälinen ja laajasti tunnustettu tietoturvastandardi, jonka saaminen edellyttää tiukkojen tietoturvavaatimusten noudattamista. Sertifikaatti osoittaa Merilammen sitoutumisen tietoturvan parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin. KPMG on varmistanut perusteellisessa auditointiprosessissa, että kaikki Merilammen tietoturvakäytännöt ja -strategiat täyttävät tai ylittävät standardin vaatimukset ja seuranta-auditointeja järjestetään vuosittain.

Lue lisää ISO27001 -standardista: https://www.iso.org/standard/27001

Pro bono ja hyväntekeväisyys

Haluamme hyödyntää osaamistamme yhteisen hyvän edistämiseksi. Teemme pro bono -työtä erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistäville toimijoille. Pro bono -työn lisäksi tuemme lahjoituksin vuosittain vaihtuvia kohteita. Olemme halunneet edistää lasten oikeuksien toteutumista ja parantaa lasten asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Viimeisten vuosien aikana olemme tukeneet muun muassa ShedHelsinki Säätiön, Pelastakaa lapset ry:n, Hope ry:n ja Team Rynkebyn työtä sekä uuden lastensairaalan rakentamista.

Pro bono -työtä teemme seuraaville organisaatioille:

Shed Säätiö sr., joka tekee työtä lasten ja nuorten teatterin parissa.

Shed Säätiön tavoitteena on vakiinnuttaa monimuotoisuutta korostava lasten ja nuorten musiikkiteatteri Suomeen ja tehdä Suomesta paikka, jossa uskalletaan uskoa unelmiin ja tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on. Toiminnan turvaamiseksi ja laajentamiseksi Elisa perusti vuonna 2017 ShedHelsinki Säätiön, joka tukee monimuotoista ja erityislapset huomioivaa lapsi- ja nuorisotyötä. Merilampi on ollut mukana tukemassa ShedHelsingin toimintaa alusta saakka, ja seuraavien vuosien aikana yhteistyötä tehdään entistä tiiviimmin.

Ympäristövastuu

Merilammella on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi on pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankkeessa kehitetty ympäristöjärjestelmä, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy. Ekokompassi perustuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin ISO 14001 ja EMAS sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin.

Ekokompassin avulla selvitämme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset ja teemme määrätietoista työtä ympäristön hyvinvoinnin eteen. Olemme tunnistaneet toiminnastamme aiheutuvista ympäristövaikutuksista merkittävimmät ja arvioineet vaikutusmahdollisuutemme. Näiden tulosten perusteella olemme asettaneet ympäristötyöhömme tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja, ja meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.