Palvelut
 / 
Kilpailu- ja EU-oikeus

Kilpailu- ja EU-oikeus

Kilpailu- ja EU-oikeuden tiimimme on yksi alan kokeneimmista. Edustamme asiakkaitamme Suomen merkittävimmissä kilpailuoikeuden toimeksiannoissa, ja menestyksemme on huomioitu monissa alan rankingeissa.

Kilpailu- ja EU-oikeuden tiimimme on yksi alan kokeneimmista. Edustamme asiakkaitamme Suomen merkittävimmissä kilpailuoikeuden toimeksiannoissa, ja menestyksemme on huomioitu monissa alan rankingeissa. Tiimimme asianajajat ovat myös osallistuneet kilpailulainsäädännön ja hankintalainsäädännön valmisteluihin.

Palvelut

Kartellit ja kilpailunrajoitukset

Kilpailulainsäädäntö asettaa yrityksille velvollisuuden varmistua, että suunnitellut yhteistyöjärjestelyt ovat kilpailulakien mukaisia. Etenkin määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten on otettava kilpailuoikeuden vaatimukset huomioon kaikessa toiminnassaan.

Lisäksi eri maiden kilpailuviranomaiset suhtautuvat erittäin vakavasti kartelliepäilyihin. Yritykset voivat merkittävästi vähentää kartelliriskejä käyttämällä kilpailuoikeuden asiantuntijoita.

Olemme asiakkaidemme apuna arvioimassa kilpailulainsäädännön vaikutuksia niiden toimintaan ja varmistamassa, että toiminta täyttää kilpailusääntöjen vaatimukset. Avustamme asiakkaita kartelliriskien selvittämisessä ja kartellioikeudenkäynneissä. Meillä on myös vankka kokemus vertikaalisiin sopimuksiin liittyvissä kilpailuoikeuskysymyksissä.

Palvelut

 • Kartellitutkimukset ja leniency-hakemukset
 • Compliance-ohjelmien laatiminen
 • Kilpailijoiden ja ei-kilpailijoiden välisten yhteistyöjärjestelyjen arviointi
 • Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät selvitykset
 • Jakelujärjestelmät ja lisenssisopimukset
 • Tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteet ja strategiset yhteenliittymät
 • Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausoikeudenkäynnit ja muut kilpailunrajoituksiin liittyvät oikeudenkäynnit
Yrityskauppavalvonta

Yrityskauppojen menestyksekäs läpivienti vaatii huolellista yrityskaupan kilpailuvaikutusten ennakollista arviointia sekä yrityskauppavalvontamenettelyjen tarkkaa noudattamista. Yrityskauppojen sujuva toteutuminen edellyttää siten myös asianajotoimistolta ennakoivaa otetta.

Kokenut tiimimme palvelee koti- ja ulkomaisia yrityksiä eri tyyppisissä yrityskaupoissa jo niiden suunnitteluvaiheesta lähtien. Kartoitamme ja ratkaisemme mahdollisia kilpailuoikeusongelmia ennakoivasti. Asiantuntijamme laativat tarvittavat yrityskauppailmoitukset Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja EU:n komissiolle sekä koordinoivat keskitetysti muut mahdolliset yrityskauppailmoitukset eri maiden kilpailuviranomaisille.

Tarvittaessa toimimme tiiviissä yhteistyössä johtavien taloustieteen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelut

 • Yrityskauppailmoitusten laatiminen Kilpailuvirastolle ja EU:n komissiolle
 • Ehtoneuvottelut kilpailuviranomaisten kanssa
 • Monikansallisten yrityskauppailmoitusten koordinointi
 • Yrityskauppapäätöksiin liittyvät oikeudenkäynnit
Julkiset hankinnat

Julkisia hankintoja koskevat moninaiset säännökset, jotka ovat tietyissä tilanteissa vieläpä tulkinnanvaraisia. Säännösten huolellinen noudattaminen heti hankintojen suunnittelu- ja tarjousvaiheesta lähtien ehkäisee tarpeettomia oikeusprosesseja ja muita ei-toivottuja seuraamuksia.

Asianajajillamme on pitkä ja kattava kokemus julkisiin hankintoihin liittyvästä neuvonnasta ja oikeudenkäynneistä. Julkisiin hankintoihin perehtynyt tiimimme on osallistunut hankintalainsäädännön valmisteluun. Lisäksi he ovat toimineet kouluttajina sekä julkaisseet julkisiin hankintoihin liittyviä ohjeita, artikkeleita ja kirjoja.

Palvelut

 • Tarjouskilpailujen suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laatiminen
 • Tarjousten laadinnassa avustaminen ja kommentointi
 • Oikeudenkäynnit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
 • Hankintaoikaisuvaatimukset hankintayksiköille
 • Vahingonkorvausmenettelyt hankintasäännösten rikkomistapauksissa
EU-oikeus ja valtiontuet

EU-lainsäädäntö koskee usein suoraan yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia. Kansainvälisesti kokeneet EU-oikeuteen keskittyneet asianajajamme ovat EU-oikeuden tulkintojen ja käytännön soveltamisen vankkoja osaajia. Avustamme yrityksiä laaja-alaisesti EU-oikeuteen liittyvissä asioissa. Hoitamamme toimeksiannot liittyvät usein esimerkiksi valtiontukia, tavaroiden vapaata liikkumista sekä rinnakkaiskaupan rajoituksia koskeviin EU-säännöksiin.

Palvelut

 • Valtiontukiin liittyvät kysymykset ja oikeudenkäynnit
 • Tavaroiden vapaata liikkumista koskevat tapaukset
 • Polkumyynti- ja tasoitustulliasiat

Tapahtumat

Merilammen juuret ovat yhtiöoikeudessa, joten meillä on hyvin kokonaisvaltainen näkemys liikejuridiikkaan, yritysten liiketoimintaan ja laajemminkin liike-elämään.
No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.