Ajankohtaista
 / 
Ajankohtaista kilpailuoikeudesta – uudistuksia kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskeviin sääntöihin

Ajankohtaista kilpailuoikeudesta – uudistuksia kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskeviin sääntöihin

Kilpailu- ja EU-oikeus
31.8.2023
Merilammen logolla varustettuja lehtiöitä ja kyniä vihreällä marmoripöydällä

Syksyn koittaessa kilpailuoikeustiimimme kokosi listan kesän aikana tulleista suurimmista kilpailuoikeusuudistuksista.

Komissio päivitti kesäkuussa kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevat säännöt (horisontaalista yhteistyötä koskevat suuntaviivat sekä kaksi ryhmäpoikkeusasetusta). Tarkistetuissa säännöissä yrityksille annetaan selkeämpää ja ajantasaisempaa ohjeistusta siitä, miten ne voivat arvioida horisontaalista yhteistyötä koskevien sopimustensa yhteensopivuutta EU:n kilpailusääntöjen kanssa.

Lisäksi asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista tuli sovellettavaksi kokonaisuudessaan heinäkuussa. Asetuksen tavoitteena on puuttua ulkomaisia tukia saaneiden yritysten epäreiluun kilpailuetuun suhteessa muihin EU:ssa toimiviin yrityksiin ja siten turvata yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla.

Horisontaaliset suuntaviivat:

 • Suuntaviivat sisältävät ohjeita kilpailijoiden välillä tehtyjen sopimusten arviointiin sekä soveltamisohjeita ryhmäpoikkeusasetuksiin.
 • Suuntaviivat eivät ole velvoittavaa oikeutta, vaan toimivat tulkintaohjeina yritysten arvioidessa niiden kilpailijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sallittavuutta.
 • Keskeisenä uudistuksena suuntaviivat huomioivat kestävän kehityksen ja ne sisältävät ensimmäistä kertaa ohjeistusta kestävän kehityksen päämääriä edistävien yhteistyösopimusten arviointiin.
 • Päivitetyt suuntaviivat ohjeistavat yrityksiä myös kilpailijoiden välisten yhteistarjousten hyväksyttävyyden arvioinnissa sekä sisältävät aiempaa kattavampia ohjeita yritysten välisen tietojenvaihdon arviointiin.

Ryhmäpoikkeusasetukset:

 • Osana kilpailijoiden välisen yhteistyön sääntöjen uudelleenarviointia komissio julkaisi myös päivitetyn tutkimus- ja kehityssopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen sekä erikoistumissopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen.
 • Ryhmäpoikkeusasetuksissa komissio katsoo, että tietynlaisten T&K-sopimusten ja erikoistumissopimusten kohdalla kilpailuvaikutuksia ei ole tarvetta arvioida ja myöntää siten tällaisille sopimuksille ns. turvasataman.
 • Päivitetyissä säännöissä on muun muassa selkeytetty sitä, miten markkinaosuudet voidaan määrittää T&K- ja erikoistumissopimuksissa.
 • Lisäksi erikoistumissopimuksia koskevaa ryhmäpoikkeusta on laajennettu siten, että se kattaa useamman tyyppisiä tuotantosopimuksia, joita tehdään useamman kuin kahden osapuolen välillä.

Asetus sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista:

 • Alkuvuodesta voimaan tullutta, vaiheittain sovellettavaa asetusta sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista (Foreign Subsidies Regulation, FSR) alettiin soveltaa kokonaisuudessaan 12.7.2023 alkaen.
 • Asetuksen myötä yrityskaupat ja kolmansien maiden taloudelliset panokset tulee ilmoittaa komissiolle, jos kaupan EU:sta kertynyt liikevaihto ylittää 500 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupan osapuolten on täytynyt saada taloudellisia panoksia kolmansilta mailta yhteensä vähintään 50 miljoonaa euroa edeltävän kolmen vuoden aikana.
 • Julkisissa hankinnoissa komissiolle tulee ennakkoilmoittaa kolmansien maiden taloudellisista panoksista, jos hankinnan ennakoitu arvo on vähintään 250 miljoonaa euroa. Lisäksi tarjoajayrityksen tai sen alihankkijoiden on täytynyt saada yhteensä vähintään neljä miljoonaa euroa taloudellisia panoksia kolmansilta mailta edeltävän kolmen vuoden aikana. Komissio voi lisäksi oma-aloitteisesti puuttua hankintoihin myös kynnysarvot alittavissa tapauksissa.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.