Ajankohtaista
 / 
Venäjän pakotteet ja sota Ukrainassa – joustavatko kilpailusäännöt poikkeuksellisissa oloissa?

Venäjän pakotteet ja sota Ukrainassa – joustavatko kilpailusäännöt poikkeuksellisissa oloissa?

Kilpailu- ja EU-oikeus
31.3.2022
Keskuskatu 7 sisäänkäynti toimistorakennuksen hisseihin
No items found.
Liittyvät palvelut

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seurauksena Venäjälle asetetut pakotteet aiheuttavat merkittäviä markkinahäiriöitä. Tämä on omiaan hankaloittamaan huomattavasti mm. tuotteiden saatavuutta. Miten kilpailusääntöjä tulkitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa? Voidaanko säännöistä joustaa?

EU:n ja Suomen kansallisissa kilpailusäännöissä kielletään sellaiset kilpailunrajoitukset, joilla katsotaan lähtökohtaisesti aina olevan vahingollisia vaikutuksia toimivalle ja terveelle kilpailulle. Kilpailusääntöjen tarkoituksena on taata yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet toimia markkinoilla. Tämän varmistamiseksi kilpailusäännöissä asetetaan rajat yritysten sallitun ja kielletyn toiminnan välille.

EU:n komission ja EU:n jäsenmaiden kansallisten kilpailuviranomaisten muodostama verkosto (ECN) antoi 21.3.2022 julkilausuman kilpailusääntöjen soveltamisesta vallitsevissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Julkilausuma ei ole oikeudellisesti sitova, mutta kilpailuviranomaiset EU:n alueella varsin todennäköisesti noudattavat sen linjauksia. Esimerkiksi Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ilmoittanut noudattavansa niitä.

Kilpailuviranomaisilta löytyy ymmärrystä sille, että vallitseva poikkeuksellinen tilanne voi edellyttää myös yrityksiltä poikkeuksellisia toimia sodan ja/tai pakotteiden aiheuttamien vakavien häiriöiden takia. Julkilausumassa mainitaan esimerkkeinä yritysten välisestä sallitusta yhteistyöstä järjestelyt, joilla (i) turvataan niukasti saatavilla olevien hyödykkeiden hankinta, tarjonta ja jakelu tai (ii) lievennetään EU:n asettamien pakotteiden noudattamisesta seuraavia vakavia taloudellisia ongelmia.

Komissio ja muut EU:n kilpailuviranomaiset eivät puutu tällaisiin sodan ja pakotteiden aiheuttamien vakavien häiriöiden lieventämiseksi tehtyihin välttämättömiin ja väliaikaisiin toimenpiteisiin.  On kuitenkin selvää, että poikkeuksellista tilannetta ei saa käyttää hyväksi markkinoiden kilpailuolosuhteiden heikentämiseksi. Esimerkiksi kartellijärjestelyihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön kilpailuviranomaiset suhtautuvat vallitsevissa olosuhteissakin vakavasti ja niihin puututaan ankarasti.

Yritysten on myös tässä poikkeustilanteessa ennalta arvioitava toimintansa sallittavuus. Kilpailuviranomaiset ovat luvanneet antaa tulkinta-apua siitä, mikä katsotaan kielletyksi tai sallituksi. Yritysten on kuitenkin varauduttava siihen, että alustavaakin tulkinta-apua voi joutua odottamaan useita päiviä tai jopa enemmän.

Lue myös:

Horisontaalisissa ryhmäpoikkeusasetuksissa ja suuntaviivoissa on useita kehityskohteita

Verkkoapteekkitoimintaa pitäisi kehittää – kilpailuviranomaisten mukaan alan sääntely on verkkoapteekkien kehityksen jarruna

Hintakartelli isännöintipalveluissa? – KKV esitti noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksua

EU-tuomioistuin: Tarjouskartellin päättymishetki on sopimuksen tekoajankohta

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.