Ajankohtaista
 / 
Hintakartelli isännöintipalveluissa? – KKV esitti noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksua

Hintakartelli isännöintipalveluissa? – KKV esitti noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksua

Kilpailu- ja EU-oikeus
10.2.2021
Käytävä, jossa penkki, verho ja suuret ikkunat, joista näkymä Helsingin rautatieasemalle
No items found.
Liittyvät palvelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi tänään seuraamusmaksuesityksen kuudelle isännöintialan yritykselle sekä Suomen Isännöintiliitto ry:lle. KKV:n selvitysten mukaan kyseessä on hintakartelli, jossa osalliset sopivat keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan isännöintitoimialan hintatasoa valtakunnallisesti.

KKV on viime vuosina tuonut hyvin selkeästi julki, että sen tutkinnassa on useampia kartelliepäilyjä ja että kartelleista määrättäviä seuraamusmaksuja on nostettava. Tosiasiallisesti seuraamusmaksuesityksiä on tehty hyvin vähän. Kaksi viimeisintä ovat vuosilta 2018 ja 2019, ja niissä esitetyt seuraamusmaksut olivat euromääräisesti hyvin maltillisia.[1] Tänään annettu esitys on kuitenkin ainakin seuraamusmaksun määrän osalta KKV:n julkituomien tavoitteiden mukainen.

KKV:n tutkinta ja seuraamusmaksuesitys

KKV aloitti asian selvittämisen oma-aloitteisesti vuoden 2017 alussa ja teki ns. dawn raid -yllätystarkastukset epäiltyihin yrityksiin ja Isännöintiliittoon saman vuoden alkupuoliskolla. KKV perustaa seuraamusmaksuesityksensä osin näissä tarkastuksissa saatuun materiaaliin ja osin Isännöintiliiton julkiseen viestintään, kuten sen julkaisemiin alan hintasuosituksiin.

KKV:n esityksen mukaan ”Keskenään kilpailevien isännöintiyhtiöiden eri menettelyt muodostivat hintojen vahvistamiseen tähtäävän kokonaissuunnitelman, jolla ne pyrkivät sekä rajoittamaan keskinäistä hintakilpailuaan että nostamaan koko Suomen isännöintitoimialan hintatasoa.”

Kokonaissuunnitelma ilmeni KKV:n mukaan siten, että kartelliin osallistuneet yritykset

  • sopivat yhteisesti isännöintipalveluiden hinnankorotuksista, joka toteutettiin esimerkiksi viemällä kaikki kasvaneesta työmäärästä syntyneet kustannukset suoraan eteenpäin asiakashintoihin ja nostamalla asiakkailta perittyjä veloituksia ja
  • sopivat isännöintipalveluiden hinnoittelun yhdenmukaistamisesta eli esimerkiksi lainsäädäntömuutosten seurauksena syntyvien uusien työtehtävien veloittamisesta erillisinä isännöintisopimusten ulkopuolisina palveluina.

KKV:n esityksen mukaan kartelliin osalliset laativat kokonaissuunnitelman Isännöintiliiton hallituksen kokouksissa ja muissa tapaamisissaan. Heillä oli myös muuta keskinäistä yhteydenpitoa asiaan liittyen.

Annettu yhteensä noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksuesitys on määrältään selvästi KKV:n viimeksi esittämiä seuraamusmaksuja korkeampi. Seuraamusmaksun määrä koostuu tavanomaisesti useasta eri tekijästä, kuten osallistuneiden tahojen liikevaihdosta, kilpailurikkomuksien kestosta, laajuudesta ja vakavuudesta tehdyn kokonaisarvion perusteella. Nyt esitetyt yksittäiset seuraamusmaksut vaihtelevat Realian noin 13,9 miljoonan euron seuraamusmaksusta[2] Isännöintiliitolle esitettyyn noin 73 000 euron seuraamusmaksuun.

KKV ei voi kuitenkaan määrätä seuraamusmaksua, vaan pelkästään esittää sen määräämistä markkinaoikeudelle, joka tekee seuraavaksi oman arvionsa asiasta.

Kartellin vahinko-olettama

Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista sisältää kartellien vahinko-olettaman. Sen mukaan kartellin oletetaan aiheuttaneen vahinkoa, jollei rikkomiseen syyllistynyt muuta näytä. Näin etenkin isännöintipalveluja kartelliin osallistuneilta yrityksiltä hankkineille on mahdollisesti aiheutunut vahinkoa korkeampien hintojen muodossa.

Jos markkinaoikeus hyväksyy KKV:n näkemyksen kartellin olemassaolosta, niin vahinkoa kärsineillä on mahdollisuus hakea oikeusteitse korvausta kärsimistään vahingoista. Aiheutuneen vahingon määrittäminen voi kuitenkin olla haastavaa.

[1] 2019 KKV esitti noin 300 000 euron seuraamusmaksua Uudenmaan Autokouluyhdistys ry:lle ja kahdeksalle autokoululle, jotka markkinaoikeudessa alenivat yhteensä noin 20 000 euroon. 2018 KKV esitti noin 4 miljoonan euron seuraamusmaksua ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla.

[2] Lisäksi Realia on vastuussa Arenna Oy:n osuudesta rikkomuksessa Colliers International Finland Group Oy:n kanssa.

Lue myös:

Hankintalain korjaussarja eduskuntaan - HE 244/2020 vp

Muutoksia kilpailulakiin 4.2.2021 alkaen

Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

Taksiuudistukseen liittyy kilpailun kannalta useita ongelmakohtia

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.