Ajankohtaista
 / 
Mikä on CE-merkintä ja sen tarkoitus?

Mikä on CE-merkintä ja sen tarkoitus?

Tuotevaatimukset ja tuotevastuu
26.1.2021
Merilammen toimiston julkisivun pääty ja sateenkaari

Usein vallitsee käsitys, että CE-merkintä on tuotteiden yleinen laatu- tai turvallisuusmerkki. Käsitys on virheellinen. CE-merkintä on lyhenne ranskankielisistä sanoista ”Conformité Européenne”. CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisämarkkinoilla. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan EU:n direktiivien, asetusten olennaisten vaatimusten ja yhdenmukaistettujen standardien mukainen. Kyseessä on siten valmistajan vakuutus – ei viranomaisen päätös tai hyväksyntä.

CE-merkintä perustuu lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin tuotteelta edellytettäville ominaisuuksille sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyyn. CE-merkintä tuotteessa tarkoittaakin sitä, että tuote täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Vastuu CE-merkinnän kiinnittämisestä on tuotteen valmistajalla tai valmistajan valtuuttamalla edustajalla.

Joissakin tuoteryhmissä lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuu kolmas taho, eli EU:n jäsenmaan nimeämä arviointilaitos (ns. Notified Body), joka on arvioinut tuotteen vaatimustenmukaisuuden. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi henkilösuojaimet, osa rakennustuotteista ja eräät koneet, kuten moottorisahat. Tuotteen valmistajan on huolehdittava, että vaatimustenmukaisuuden arviointiin on sisältynyt ilmoitetun laitoksen arvio, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää. Vasta tuotteen valmistajan tekemän vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn jälkeen tai ilmoitetun laitoksen suorittaman hyväksytyn arvioinnin jälkeen tuotteeseen saadaan kiinnittää CE-merkintä ja tuote saa vapaasti liikkua EU:n alueella.

CE-merkinnän käyttö on tarkkaan säänneltyä. CE-merkintää ei saa kiinnittää mihin tahansa tuotteeseen vaan ainoastaan tuotteisiin, joita koskeva tuotelainsäädäntö sitä vaatii. CE-merkintää edellyttäviä tuotteita ovat esimerkiksi lelut, koneet, hissit, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, kaasu- ja mittauslaitteet sekä tietyt rakennustuotteet.

Edellä todetusti CE-merkintä ei ole mikään yleinen merkki, joka olisi osoitus tuotteen turvallisuudesta tai korkeasta laadusta. Tuotteessa voi olla myös muita merkintöjä, ja usein lainsäädäntö tätä edellyttääkin. Edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että

  • muilla merkinnöillä on eri tarkoitus kuin CE-merkinnällä;
  • ne eivät ole sekoitettavissa CE-merkintään; ja
  • niiden käytöstä ei seuraa CE-merkinnän luettavuuden tai näkyvyyden heikkeneminen.

Suomessa valvontaviranomaiset, kuten Tukes, Traficom ja Fimea, valvovat CE-merkintöjä koskevien vaatimusten noudattamista. Jos CE-merkintää käytetään väärin, valvontaviranomainen voi määrätä tuotteen poistettavaksi markkinoilta. CE-merkinnälle asetettujen velvoitteiden rikkomisesta (CE-merkintärikkomus) voi myös seurata sakkorangaistus, joskin tapaukset ovat melko harvinaisia.

Tiimillämme on monipuolinen osaaminen ja kokemus tuotteita koskeviin vaatimuksiin, tuoteturvallisuuteen ja tuotevastuuseen liittyvissä asioissa. Lue lisää tuotevaatimukset ja tuotevastuu -palvelustamme.

Lue myös:

Helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan johdosta

Vinkkejä onnistuneeseen tuotteiden takaisinvetoon

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.