Palvelut
 / 
Tuotevaatimukset ja tuotevastuu

Tuotevaatimukset ja tuotevastuu

Tiimillämme on monipuolinen osaaminen ja kokemus tuotteita koskeviin vaatimuksiin, tuoteturvallisuuteen ja tuotevastuuseen liittyvissä asioissa.

Tuotteita valmistavien, maahantuovien tai jakelevien tahojen on huolehdittava, että tuotteet täyttävät moninaiset EU:n säännöksistä ja kansallisista laeista johtuvat vaatimukset. Erityisen tärkeätä on ennakollinen varmistuminen tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, jotta markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia ja niistä on saatavilla asianmukaiset tiedot (niin sanottu ”tuotecompliance”). Kysymys ei ole ainoastaan vaatimusten ja velvollisuuksien täyttämisestä, vaan myös vaatimustenmukaisuudesta saatavasta kilpailuedusta.

Jos tuotteessa kuitenkin ilmenee puute tai vika, nopea ja tehokas tilanteen korjaaminen on paras keino välttää ei-toivotut seuraukset niin tuotteiden käyttäjille kuin yrityksen liiketoiminnalle.

Neuvomme asiakkaitamme heidän tuotteitansa koskevissa vaatimustenmukaisuuskysymyksissä, ja autamme tilanteissa, joissa vika tai puute on jo ilmennyt, olipa kysymys valvontaviranomaisen päätökseen perustuvasta tai yrityksen oma-aloitteisesta puuttumisesta tilanteeseen.

Tiimillämme on monipuolinen osaaminen ja kokemus tuotteita koskeviin vaatimuksiin, tuoteturvallisuuteen ja tuotevastuuseen liittyvissä asioissa. Neuvomme koti- ja ulkomaisia asiakkaitamme muun muassa merkintävaatimuksiin (kuten CE- ja varoitusmerkinnät) liittyvissä kysymyksissä ja kemikaaleihin sekä muihin tuotteissa esiintyviin aineisiin liittyvissä asioissa. Avustamme tuotteiden takaisinvedoissa, laadimme räätälöityjä ohjeistuksia ja koulutuksia asiakkaillemme ja edustamme heitä tuoteturvallisuus- ja tuotevastuukysymyksissä viranomaismenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.

Palvelut

  • CE-merkinnät ja muut tuotteiden merkintävaatimukset
  • Tuoteturvallisuuskysymykset (ml. GDPS), takaisinvedot ja RAPEX-kysymykset
  • Tuotevastuuasiat
  • Muutoksenhaku viranomaisille
  • Oikeudenkäynnit tuoteturvallisuus- ja tuotevastuuasioissa
  • WEEE-, RoHS- ja muihin vastaaviin säännöksiin liittyvät selvitykset ja neuvonta
  • Kemikaaleja koskeviin sääntöihin liittyvä neuvonta (mm. REACH- ja CLP-neuvonta)

Referenssit

Katso kaikki

Tapahtumat

Merilammen juuret ovat yhtiöoikeudessa, joten meillä on hyvin kokonaisvaltainen näkemys liikejuridiikkaan, yritysten liiketoimintaan ja laajemminkin liike-elämään.
No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.