Ajankohtaista
 / 
Helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan johdosta

Helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan johdosta

Tuotevaatimukset ja tuotevastuu
19.4.2022
Merilammen toimiston aulatila, jossa kolme penkkiä, lasinen pyöreä pöytä ja ikkunoista näkymä Helsingin rautatieasemalle

Sota Ukrainassa aiheuttaa ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa ja vaikeuttaa tuotanto-, jakelu- ja hankintaketjujen toimintaa laaja-alaisesti, koska Ukraina on merkittävä elintarvikkeiden raaka-ainetuottaja. Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä säännellään tiukasti EU:n alueella. Kansallinen Ruokavirasto on antanut päätöksen tiettyjen elintarvikkeiden pakollisia pakkausmerkintöjä koskevista väliaikaisista helpotuksista poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi.

Ruokaviraston päätös on annettu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n nojalla, joka koskee elintarvikesäännösten vastaisuuden korjaamista. Päätöksen tarkoituksena on helpottaa tavanomaisten elintarvikkeiden valmistusta ja markkinoille saattamista Suomessa ja sillä mahdollistetaan tietyt tilapäiset joustot elintarvikkeista annettavia tietoja koskevista vaatimuksista vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Päätös koskee vain tavanomaisia elintarvikkeita. Päätöksen mukaisia helpotuksia ei siten voi soveltaa esimerkiksi ravintolisiin tai erityisille ryhmille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, kuten lastenruokiin ja painonhallinnassa käytettäviin ruokavalionkorvikkeisiin.

Helpotuksista huolimatta elintarviketurvallisuus ei saa vaarantua eikä kuluttajia saa johtaa harhaan pakkausmerkinnöillä tai muilla elintarvikkeista annettavilla tiedoilla.

Vaatimukset

Seuraavien vaatimusten pitää täyttyä, jotta helpotukset ovat hyväksyttäviä

  • Ainesosaluettelo – Tavanomaisesti elintarvikkeen ainesosat on merkittävä suuruusjärjestyksessä elintarvikkeen pakkaukseen. Ruokaviraston päätös mahdollistaa sen, että jos elintarvikkeen valmistajalla on poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen raaka-aineiden saatavuusongelmia, elintarvikkeen reseptistä voidaan jättää kokonaan tai osittain pois pakkausmerkinnöissä ilmoitettu ainesosa tai se voidaan korvata toisella vastaavalla ainesosalla. Edellytyksenä on, että pois jätettävän tai korvattavan ainesosan merkitys on vähäinen tai olematon tuotteen ominaisuuksien ja ostajan valinnan kannalta. Kyseessä ei siten voi olla elintarvikkeen pääainesosa, elintarvikkeen nimeen viittaava ainesosa tai esimerkiksi sellainen ainesosa, joka liittyy elintarvikkeesta esitettyihin terveys- tai ravitsemusväitteisiin. Vähäisesti muutetulla reseptillä valmistetut elintarvikkeet voidaan pakata pakkauksiin, joissa on jo painettuna ainesosat alkuperäisen reseptin mukaan.  
  • Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat ainesosat on aina ilmoitettava tuotteen pakkauksessa, jos kyseessä on EU:n elintarviketietoasetuksen (1169/2011) liitteessä II mainittu aine. Jos muutettu resepti sisältää tällaisia ainesosia, elintarvikkeen uusi tarroitus tai muu vastaava toimenpide on välttämätön pakkausmerkintävaatimusten täyttämiseksi.
  • Ravintoarvotiedot – Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä ilmoitetun ja virallisessa valvonnassa vahvistettujen ravintoarvojen välillä sallitaan EU:n toleranssiohjeen mukaiset poikkeamat. Jos korvaava ainesosa kuitenkin muuttaa merkittävästi esimerkiksi elintarvikkeen rasvahappokoostumusta haitallisemmaksi, tuotteen todelliset ravintoarvotiedot tulee näkyä kuluttajille vähintään toimijan verkkosivuilla. Tämä tilanne voisi olla käsillä, jos tuotteessa käytetään saatavuusongelmien takia auringonkukkaöljyn sijaan runsaasti kookosöljyä. Ravintoarvotietojen ilmoittamisessa elintarviketoimijan on huomioitava elintarviketurvallisuus ja vältettävä kuluttajien harhaanjohtamista.
  • Jäljitettävyyden varmistaminen – Elintarvikealan toimijoiden on toteutettava omavalvontaa kirjallisessa muodossa. Osana omavalvontaa toimijoiden on merkittävä omavalvontakirjanpitoon ne elintarvikkeet, joiden koostumus poikkeaa pakkausmerkinnöissä ilmoitetuista ainesosista. Tiedot on merkittävä siten, että poikkeava elintarvike on jäljitettävissä.
  • Viestintä – Alan toimijoiden keskinäisen viestinnän merkitys korostuu, kun markkinoille saatetaan tuotteita, joiden merkinnät poikkeavat tavanomaisista merkintävaatimuksista. Sellaisten elintarvikealan toimijoiden, jotka toimittavat muille alan toimijoille poikkeusmerkinnöin varustettuja tuotteita, pitää varmistaa, että tuotteita vastaanottavat tahot saavat riittävät ja oikeat tiedot elintarvikkeista ja niiden ainesosista. Tehokkaan viestinnän varmistamiseksi elintarvikealan toimijoiden kannattaa myös olla yhteydessä oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen, kun elintarvikkeisiin tai niihin liittyvissä toiminnoissa on merkittäviä muutoksia Ukrainan sodan takia.
  • Vähittäiskaupan on varmistettava tietojen oikeellisuus ja riittävyys – Vähittäiskaupassa on varmistettava, että kuluttajat saavat tiedot elintarvikkeista tai elintarvikeryhmistä, joiden koostumustiedoissa on muutoksia. Tiedot muutoksista ja niiden syystä tulee ilmoittaa näkyvästi ja helposti havaittavasti esimerkiksi elintarvikkeen läheisyydessä myymälässä sekä verkkokaupassa. Vähittäiskaupan toimijoiden on omavalvontavelvoitteensa täyttämiseksi pidettävä kirjaa poikkeuksellisilla merkinnöillä vastaanotetuista ja myydyistä elintarvikkeista.

Päätöksen voimassaolo

Ruokaviraston päätös tuli voimaan 22.3.2022 ja se on voimassa enintään 30.9.2022 saakka. Päätöksen voimassaoloa on mahdollista jatkaa, mikäli sodasta johtuvat ongelmat elintarvikeketjuissa jatkuvat pidempään. Elintarvikealan toimijoiden kannattaa huomata, että varastoon ja vähittäismyyntiin 30.9.2022 mennessä saatetut, päätöksen mukaiset elintarvikkeet saa myydä loppuun Ruokaviraston päätöksen edellyttämällä tavalla mainitun päivämäärän jälkeen.

Lue myös:

Vinkkejä onnistuneeseen tuotteiden takaisinvetoon

Mikä on CE-merkintä ja sen tarkoitus?

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.