Ajankohtaista
 / 
Hankintalain korjaussarja eduskuntaan - HE 244/2020 vp

Hankintalain korjaussarja eduskuntaan - HE 244/2020 vp

Kilpailu- ja EU-oikeus
10.12.2020
Henkilö istuu tuolilla selkä kameraan päin ja pitelee tietokonetta sylissään

Valtioneuvosto on 10.12.2020 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen hankintalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 244/2020 vp). Ehdotuksessa esitetään hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin eräitä lähinnä teknisiä korjauksia ja täydennyksiä, joilla lakeja korjataan vastaamaan tarkemmin hankintadirektiivien sanamuotoja.

Ehdotuksen ehkä keskeisin muutos koskee niin sanotun puitejärjestelyn perusteella tehtävien hankintojen enimmäismäärän ilmoittamista. Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jolla on tarkoitus vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot. Puitejärjestelyjä käytetään erityisesti silloin, kun hankittavien tavaroiden tai palvelujen määrä, laatu tai hankinnan ajankohta eivät ole etukäteen tarkasti tiedossa. Oikeuskäytännössä ja käytännön hankintatoiminnassa on esiintynyt haasteita erityisesti yhteishankintayksiköiden kilpailuttamien puitejärjestelyjen laajuuden ja hankinnan kohteen määrittelyssä.

Ehdotuksen mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu ja joiden yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä taikka enimmäisarvo on ilmoitettu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa. Muutoksella selvennetään, että hankinta-asiakirjoissa tulee ilmoittaa puitejärjestelyyn osallistuvien hankintayksiköiden lisäksi myös niiden yhteenlaskettu hankintojen enimmäismäärä tai -arvo. Hallituksen esityksessä tuodaan esiin, että puitejärjestelyjen käyttöä on syytä edelleen seurata ja sääntelyä tarvittaessa täsmentää uuteen hankintadirektiiviin perustuvan oikeuskäytännön ja mahdollisen EU-sääntelyn täsmentymisen myötä. EU-tuomioistuimessa onkin parhaillaan vireillä ainakin yksi kysymykseen liittyvä ennakkoratkaisupyyntö (C-23/20).

Hallituksen esityksessä ei esitetä monien toimijoiden odottamaa tarjoajien rikosrekisteritietojen sähköistä tarkistamista. Sähköisen vastaanottamisen mahdollistamista pidettiin sinänsä tarkoituksenmukaisena ja toivottavana tapana vähentää hankintayksiköille ja tarjoajille aiheutuvaa hallinnollista työtä. Valmistelussa kävi kuitenkin ilmi, että sähköiseen tarkastamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely vaatii kuitenkin perusoikeuksien kannalta yksityiskohtaisempaa jatkovalmistelua. Riittävän täsmällisen lainsäädännön valmistelua ei pidetty mahdollisena toteuttaa ilman eri hallinnonaloja edustavan työryhmän perustamista.

Hallituksen esityksen mukaan lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2021.

Lue myös:

Muutoksia kilpailulakiin 4.2.2021 alkaen

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa yrityskauppojen tutkintaan?

Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

Taksiuudistukseen liittyy kilpailun kannalta useita ongelmakohtia

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.