Articles and blogs
 / 
Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin tulevat – valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt

Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin tulevat – valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt

Intellectual Property
3.3.2023
Merilammen aulatilassa kolme penkkiä ja näkymä rautatieasemalle päin

Kauan odotettu uudistus on pian täällä, sillä yhdistetyn patenttituomioistuimen on määrä aloittaa toimintansa 1.6.2023. Samaan aikaan on tarkoitus ottaa käyttöön myös yhtenäispatenttijärjestelmä. Pitkä odotus sai viimein päätöksensä, kun Saksa ratifioi yhdistettyä patenttituomioistuinta koskevan UPC-sopimuksen 17.2.2023. Ratifioinnin myötä tarkentui yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminnan aloittamisen aikataulu. Tuomioistuimen toiminnan aloittamista edeltää kolmen kuukauden mittainen valmistautumisjakso, niin sanottu sunrise-jakso, joka alkoi 1.3.2023.

Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) mahdollistaa keksinnön suojaamisen kaikissa järjestelmässä mukana olevissa EU-jäsenvaltioissa. Yhtenäispatentin ominaispiirteenä on, että sillä on yhtenäinen vaikutus kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa valtioissa. Yhtenäispatentti tarjoaa uudenlaisen suojausvaihtoehdon perinteisen eurooppapatentin ja kansallisten patenttien rinnalle. Yhtenäispatenttia on mahdollista hakea yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastosta (EPO). Toisin kuin eurooppapatentti, yhtenäispatentti ei vaadi erillistä kansallista voimaansaattamista, vaan se on automaattisesti voimassa kaikissa järjestelmässä mukana olevissa jäsenvaltioissa. Yhtenäispatenttijärjestelmässä on tällä hetkellä mukana 17 jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Hollanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska ja Viro).

Yhtenäispatentti tuo mukanaan myös uudenlaisen keskitetyn oikeudenkäyntijärjestelmän, sillä yhtenäispatentteja koskevat loukkaus- ja mitätöintikanteet on mahdollista saattaa uuden yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) käsiteltäväksi. Yhdistetyn patenttituomioistuimen ratkaisu sitoo kaikkia järjestelmässä mukana olevia jäsenvaltioita. Patentti on siis mahdollista saada kumotuksi yhdellä päätöksellä kaikkien järjestelmässä mukana olevien jäsenvaltioiden osalta. Aikaisemmin eurooppapatentteja koskevat riidat on käsitelty kansallisissa tuomioistuimissa, mikä on saattanut merkitä useita yhtäaikaisia rinnakkaisia oikeudenkäyntejä.

Jatkossa yhdistetty patenttituomioistuin voi käsitellä yhtenäispatenttien lisäksi myös perinteisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja, ellei eurooppapatenttia ole suljettu yhdistetyn patenttituomioistuimen toimivallan ulkopuolelle (ns. opt-out-mahdollisuus). Yhtenäispatenttien osalta opt-out ei ole mahdollinen, sillä niitä koskevat riidat käsitellään aina yhdistetyssä patenttituomioistuimessa.

Opt-out-ilmoitusten tekeminen mahdollista jo nyt

1.3.2023 käynnistyi sunrise-jakso, jonka aikana opt-out-ilmoitusten tekeminen perinteisten eurooppapatenttien osalta on mahdollista. Mikäli opt-outia ei tehdä, on sekä kansallisilla tuomioistuimilla että yhdistetyllä patenttituomioistuimella toimivalta käsitellä eurooppapatenttia koskeva riita-asia. Patentinhaltijalla on siis mahdollisuus päättää, haluaako hän nostaa patenttiriitaa koskevan kanteen yksittäisessä kansallisessa tuomioistuimessa vai saattaako hän asian käsiteltäväksi yhdistettyyn patenttituomioistuimeen.

Patentinhaltijalla on mahdollisuus peruuttaa opt-out-ilmoitus, mikäli hän haluaakin saattaa eurooppapatenttia koskevan riita-asian kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi yhdistetyn patenttituomioistuimen sijaan. Kun opt-out-ilmoitus on kerran peruutettu, uutta opt-out-ilmoitusta ei voida enää tehdä.

Mikäli patentinhaltija ei ole tehnyt opt-out-ilmoitusta, on vastapuolella mahdollisuus viedä riita yhdistettyyn patenttituomioistuimeen. Opt-out-ilmoituksen tekeminen ei ole mahdollista enää siinä vaiheessa, kun kanne on jätetty yhdistetyn patenttituomioistuimen käsiteltäväksi. Mikäli vastapuoli siis ehtii saattaa riidan yhdistetyn patenttituomioistuimen käsiteltäväksi, menettää patentinhaltija vaikutusmahdollisuuden oikeuspaikan osalta.

Nyt on hyvä hetki varautua tuleviin muutoksiin. Huolehdi ainakin seuraavista:

  1. Arvioi, mitä vaikutuksia uudella yhdistetyllä patenttituomioistuimella on nykyisen patenttisalkkusi kannalta.
  2. Tarkista lisensointisopimuksesi ja arvioi, minkälaisia vaikutuksia yhdistetyllä patenttituomioistuimella voi olla lisensointisopimustesi ja lisensointitulojesi kannalta.
  3. Varaudu tuleviin oikeudenkäynteihin ja tee patenttisalkullesi opt-out-strategia. Tarkastele jokaista eurooppapatenttia erikseen ja arvioi, kannattaako patentille hakea opt-outia, vai ei.
  4. Tee opt-out-ilmoitukset oikealla hetkellä strategiaasi noudattaen. Tämä saattaa tarkoittaa opt-out-ilmoitusten tekemistä jo sunrise-jakson aikana.

Lue myös:

Tekijänoikeuslain muutokset voimaan huhtikuun alussa

Neljä helppoa keinoa vahvistaa tavaramerkkisalkkuasi

Neljä tärkeää IPR-neuvoa aloittavalle yritykselle

Vihollinen on jo muuriesi sisällä!

Kysy lisää

No items found.

Subscribe to our newsletter

We regularly write on current topics related to our areas of expertise. By entering your email in the form below, you will receive Merilampi's newsletters and event invitations directly to your email.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.