Ajankohtaista
 / 
Tekijänoikeuslain muutokset voimaan huhtikuun alussa

Tekijänoikeuslain muutokset voimaan huhtikuun alussa

31.3.2023
Kansioita ja muistiinpanovälineitä vihreällä marmoripöydällä
No items found.
Liittyvät palvelut
No items found.

Eduskunta hyväksyi 27.2.2023 hallituksen ehdottamat muutokset tekijänoikeuslakiin (404/1961) ja sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin (917/2014). Muutokset tulevat voimaan 3.4.2023.

Kyseessä on merkittävin tekijänoikeuslain uudistus 20 vuoteen. Muutosten tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan direktiivi tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (ns. DSM-direktiivi, (EU)2019/790) ja verkkolähetysdirektiivi ((EU)2019/789). Kunkin EU-jäsenvaltion olisi tullut saattaa direktiivit kansallisesti voimaan jo vuoden 2021 kesäkuussa.

Uusien säännösten tarkoituksena on päivittää tietyt tekijänoikeutta koskevat rajoitukset vastaamaan paremmin tämän päivän digitaalista ja valtioiden rajat ylittävää teosten käyttöä sekä yhtenäistää lainsäädäntöä EU-jäsenvaltioiden välillä. Muutoksilla helpotetaan tiettyjä lisensointikäytäntöjä ja teosten laajempaa saatavuutta, minkä lisäksi muutosten tarkoituksena on myös parantaa tekijöiden asemaa. Muutoksilla saatetaan voimaan myös uudet verkkosisällönjakopalveluita koskevat vastuusäännökset.

Keskeisimpiä muutoksia

  1. Uudet vastuusäännökset verkkosisällönjakopalveluille. Jatkossa verkkosisällönjakopalveluiden on hankittava tekijän lupa teoksen käyttöön, kun verkkosisällönjakopalvelun käyttäjä lataa tekijänoikeuden alaista sisältöä palveluun. Mikäli palveluntarjoaja ei hanki asianmukaista lupaa teoksen tekijältä, on palveluntarjoaja lähtökohtaisesti vastuussa teoksen välittämisestä yleisölle. Palveluntarjoaja voi vapautua tästä vastuusta vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Palveluntarjoajien on lisäksi otettava käyttöön tehokas ja nopea valitus- ja oikeussuojamekanismi sellaisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi, jotka liittyvät käyttäjän palveluun lataaman materiaalin poistamiseen.
  2. Teosten käyttö tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. Uuden säännöksen mukaan teoksesta voidaan valmistaa kappaleita käytettäväksi tekstin- ja tiedonlouhintaa varten, edellyttäen, että käyttäjä on saanut laillisesti teoksen haltuunsa. Teoksen tekijällä on kuitenkin halutessaan oikeus kieltää edellä mainittu teoksen käyttö.  
  3. Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttäminen. Arkistoilla, yleisölle avoimilla kirjastoilla ja museoilla on oikeus käyttää omissa kokoelmissa olevaa kaupallisesta jakelusta poistunutta teosta sopimuslisenssin nojalla sekä tietyin edellytyksin myös rajoitussäännöksen nojalla, mikäli saatavilla ei ole asianmukaista käyttölupaa. Edellytyksenä on, ettei teoksen käytöllä tavoitella taloudellista hyötyä. Tekijällä on kuitenkin halutessaan oikeus kieltää edellä mainittu teoksen käyttö.
  4. Teoksen käyttäminen parodiassa. Tekijänoikeuslakiin lisätään uusi säännös, jonka mukaan julkistettua teosta on lupa käyttää parodiassa karikatyyrissa ja pastississa.
  5. Tekijälle oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja mahdollisuus oikeudenluovutuksen peruuttamiseen. Tekijänoikeuslakiin sisällytetään uusi säännös, jonka mukaan tekijällä on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus, kun tämä luovuttaa yksinoikeuden tai myöntää yksinomaisen käyttöluvan teoksen hyödyntämiseen. Tekijänoikeuslakiin lisätään myös uusi säännös tekijän mahdollisuudesta oikeudenluovutuksen peruuttamiseen. Mikäli teosta ei ole hyödynnetty kohtuullisen ajan kuluessa, on tekijällä oikeus peruuttaa oikeudenluovutus tai päättää, että oikeudenluovutus ei ole enää yksinomainen.
  6. Kuvatallenteet ja esittävän taiteilijan lähioikeus. Kuvatallenteilla esiintyvien esittävien taiteilijoiden lähioikeus laajenee. Jatkossa kaikilla esittävillä taiteilijoilla, kuten näyttelijöillä ja tanssijoilla, on vastaavat oikeudet esityksensä tallenteeseen kuin muusikoilla. Muutos toteutetaan säännöksiä yhtenäistämällä niin, että kuvatallenteilla esiintyvien esittävien taiteilijoiden yksinoikeus kattaa jatkossa myös tallennettujen esitysten julkisen esittämisen ja muun kuin pyynnöstä tapahtuvan yleisölle välittämisen.
  7. Lehtikustantajan uusi lähioikeus. Lehtikustantajien asemaa parannetaan tarjoamalla suojaa mediaseuranta- ja uutiskoostepalveluissa tapahtuvaa uudelleenkäyttöä vastaan. Jatkossa lehtijulkaisun kustantajalla on yksinoikeus määrätä julkaisusta valmistamalla siitä kappaleita ja välittämällä sitä yleisölle ansiotarkoituksessa. Yksinoikeus ei kuitenkaan kata lehtijulkaisujen yksityistä ja ei-kaupallista käyttöä, hyperlinkittämistä tai lehtijulkaisujen yksittäisiä sanoja ja hyvin lyhyitä otteita.
  8. Radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettäminen. Edelleen lähettämisellä tarkoitetaan alkuperäisen televisio- tai radiolähetyksen lähettämistä yleisölle samanaikaisesti ja muuttumattomana alkuperäisen lähetyksen kanssa siten, että lähettäjänä on muu kuin alkuperäinen lähettäjä. Uuden säännöksen myötä edelleen lähettämiseen käytettävällä tekniikalla ei ole merkitystä toiminnan tekijänoikeudellisen arvioinnin ja luvan tarpeen kannalta.

Lue myös:

Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin tulevat – valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt

Neljä helppoa keinoa vahvistaa tavaramerkkisalkkuasi

Neljä tärkeää IPR-neuvoa aloittavalle yritykselle

Vihollinen on jo muuriesi sisällä!

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.