Ajankohtaista
 / 
Verkkokauppojen varmistettava käytäntöjensä lainmukaisuus – kuluttajien verkko-ostokset helpottuvat

Verkkokauppojen varmistettava käytäntöjensä lainmukaisuus – kuluttajien verkko-ostokset helpottuvat

Kilpailu- ja EU-oikeus
7.12.2018
Henkilö istuu pöydän ääressä tietokoneen edessä
No items found.
Liittyvät palvelut

Geoblokkausasetuksen soveltaminen alkoi 3.12.2018. Asetus on sellaisenaan suoraan velvoittavaa ja sovellettavaa oikeutta kaikissa EU:n jäsenmaissa. Verkkokauppaa harjoittavien yritysten on viimeistään nyt varmistettava, että ne noudattavat maaliskuussa voimaan tulleen maarajoituksia koskevan nk. Geoblokkausasetuksen(1) määräyksiä toiminnassaan. Verkko-ostoksia tekevien kuluttajien kannalta asetus on hyvä uutinen. Se helpottaa pääsyä ulkomaisille verkkosivuille, ostosten tekemistä sekä maksamista.

Geoblokkauksella tarkoitetaan syrjiviä käytäntöjä, joilla internetissä asioivilta asiakkailta estetään pääsy toisessa EU-maassa sijaitsevalle verkkosivulle tai verkkosivuversiolle taikka ostosten tekeminen toisesta EU-maasta.  Geoblokkausasetuksen tarkoituksena on poistaa sähköisessä kaupankäynnissä asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- taikka sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä. Syrjimättömyys kansalaisuuden, asuin- tai sijoittautumispaikan perusteella on jo sellaisenaan EU:n perusperiaatteita.

Geoblokkausasetuksella kielletään perusteettomat maarajoitukset, joilla estetään kuluttajien ja yritysten pääsy eri EU-maassa sijaitsevan verkkokaupan sivuille tai eri maille suunnatuille verkkosivuille. Myöskään maksutapahtumiin tai maksuvälineiden käyttöön ei saa soveltaa erilaisia ehtoja asiakkaan kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan takia. Asiakkaisiin ei siis saa soveltaa erilaisia yleisiä ehtoja tai maksuehtoja asiakkaan kansallisuuden, asuin- tai sijoittautumispaikan takia. Lisäksi asetuksessa määritellään tietyt tilanteet, joissa maarajoitukset ovat ehdottomasti kiellettyjä. Joissakin tapauksissa maarajoitusten soveltaminen voi olla perusteltua esimerkiksi kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä tai verotukseen liittyvistä syistä. Jotta asetus ylipäänsä soveltuisi, on kyseessä oltava jollakin tavoin rajat ylittävä tilanne.

Verkkokauppaa harjoittavat yritykset voivat kuitenkin edelleen eriyttää ehtoja, ml. hintoja, ja kohdentaa myyntiään tietyille alueille taikka asiakasryhmille, kunhan tämä tapahtuu syrjimättä. Yritykset voivat myös vapaasti valita hyväksymänsä maksuvälineet.

Toistaiseksi geoblokkausasetusta ei sovelleta esimerkiksi e-kirjojen, online-pelien ja musiikin suoratoistopalvelujen myyntiin. Asetus ei myöskään koske liikennealan palveluita, audiovisuaalisia palveluita eikä rahoitusalan palveluita.

Asetuksen vaikutukset arvioidaan uudelleen kahden vuoden kuluttua. Tällöin komissio arvio myös sen, tulisiko asetuksen soveltaminen laajentaa koskemaan myös tekijänoikeudella suojatun sisällön myyntiä verkossa.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta, EUVL L 60 I/1.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.