Ajankohtaista
 / 
Uusi tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja lisää markkinatoimijoiden velvollisuuksia

Uusi tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja lisää markkinatoimijoiden velvollisuuksia

1.2.2015
Henkilö istuu pöydän ääressä ja käyttää tietokonetta
No items found.
Liittyvät palvelut
No items found.

Pääosin 1.1.2015 alkaen voimaan tullut tietoyhteiskuntakaari kokoaa sähköistä viestintää koskevat säännökset yhteen lakiin. Aikaisemmin sääntelyä on sisältynyt useaan eri lakiin, muun muassa viestintämarkkinalakiin, sähköisen viestinnän tietosuojalakiin, verkkotunnuslakiin, lakiin radiotaajuuksista ja telelaitteista sekä lakiin televisio- ja radiotoiminnasta, jotka kumottiin tietoyhteiskuntakaarella.

Yhtenäisemmän sääntelyn ohella tietoyhteiskuntakaari luo käyttäjille uusia oikeuksia eli samalla lisää alalla toimivien yritysten velvollisuuksia. Tietoyhteiskuntakaaren pääasiallisena tarkoituksena onkin selkeyttää sääntelyä ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä lisätä luottamusta sähköisten palveluiden käyttöön.

Yksityisyyden suojaa koskevan sääntelyn osalta yksi merkittävimmistä muutoksista on, että osa velvollisuuksista, jotka aikaisemmin kuuluivat lähtökohtaisesti vain teleyrityksille ja lisäarvopalvelun tarjoajille, on laajennettu koskemaan kaikkia tahoja, jotka välittävät sähköistä viestintää, esim. sosiaalisen median yritykset. Lisäksi tietoyhteiskuntakaarella on laajennettu sähköisen viestinnän yksityisyyden suojan sääntelyn soveltaminen selvemmin myös kansainvälisiin toimijoihin muun muassa silloin, kun toiminnan harjoittajan toimipaikka on Suomessa tai muuten Suomen oikeudenkäytön piirissä. Sähköistä viestintää koskevaa terminologiaa on myös täsmennetty: tunnistetiedon käsite on korvattu välitystiedolla ja paikkatieto sijaintitiedolla.

Heinäkuun 2015 alussa voimaan astuvat säännökset käyttäjän ja tilaajien oikeuksista viestintäpalveluissa lisäävät teleyritysten velvollisuuksia ja vastuuta viestintäpalvelusopimusten tarjoamisessa. Liittymiin liittyviin sopimuksiin on jatkossa sisällytettävä selkeät ja helposti kuluttajan ymmärrettävissä olevat riittävät tiedot palvelun sisällöstä sekä ehdot kuluttajan oikeuksista tällaisten palvelujen käyttäjänä. Teleyritykselle asetetaan myös yhteisvastuu palvelun myyjän kanssa koskien matkapuhelimella tilattuja ja maksettuja palveluita ja tuotteita.

Viestintävirasto saa tietoyhteiskuntakaaren nojalla lisää valtuuksia. Viestintävirasto voi vastaisuudessa muun muassa puuttua viestintämarkkinoilla huomattavaa markkinavoimaa omaavien yritysten hinnoitteluun määräämällä yrityksen tukkutuotteelle enimmäishinnan. Tietoyhteiskuntakaarella on myös muutettu alan toimilupajärjestelmää siten, että huomattava osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä siirtyy Viestintävirastolle.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.