Ajankohtaista
 / 
Uudistetut konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 käyttöön maaliskuussa 2014

Uudistetut konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 käyttöön maaliskuussa 2014

Kiinteistö- ja rakennusoikeus
1.2.2014
Merilammen lehtiöitä ja kyniä vihreällä pöydällä

Suunnittelu- ja rakennuttamissopimuksissa käytettäviä konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 on uudistettu helmikuussa 2014. Ehtojen neuvotteluosapuolten RAKLIn, SKOLin ja ATL:n mukaan KSE 2013 -ehtojen käyttäminen on tarkoitus aloittaa jo 1.3.2014.

Aikaisempiin KSE 1995 -ehtoihin verrattuna uusien KSE 2013 -ehtojen keskeisimmät muutokset liittyvät erityisesti sopimuspuolten velvollisuuksiin ja vastuisiin. Esimerkkinä näistä on mm. konsultin vahingonkorvauksen yläraja, joka on jatkossakin sidottu toisaalta toimeksiannon koko palkkioon, mutta se sisältää tästä lähtien myös mahdollisista muutos- tai lisätöistä saadun palkkion. Lisäksi konsultin vastuuaikaa pidennetään 2 vuoteen suunnitellun kohteen hyväksytystä vastaanottamisesta tai toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamishetkestä. Mikäli suunnitelmaa ei välittömästi toteuteta tai tilaaja keskeyttää suunnitellun kohteen rakentamisen, konsultin vastuu on voimassa 5 vuotta. Aiemmin konsultin vastuu päättyi 1 vuoden kuluttua suunnittelukohteen valmistumisesta, elleivät osapuolet sopineet toisin.

Uusiin KSE 2013 -ehtoihin on lisätty myös tilaajaa koskeva viivästyssakkomääräys. Tilaajan viivästyssakko koskee tarpeellisten perustietojen ja ohjeiden viivästymistä sekä tilaajasta johtuvaa muuta viivästystä. Sekä konsulttia että tilaajaa koskevaa viivästyssakkoa on myös korotettu. Uusien ehtojen perusteella viivästyssakko määräytyy työpäivien mukaan ja toisaalta viivästyssakon enimmäismäärä on jatkossa suurempi. KSE 2013 -ehtojen mukaan viivästyssakon määrä on 0,2 % toimeksiannon kokonaispalkkiosta (ml. lisä- ja muutostyöt) kultakin viivästyneeltä täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä (enimmäismäärä 10 %). KSE 1995 -ehtojen mukaista viivästyssakkoa maksettiin 0,5 % kultakin täydeltä viikolta, jonka suunnitelman luovuttaminen myöhästyi, kuitenkin enintään 10 viikolta (enimmäismäärä 5 %). Viivästyssakkoa korottamalla yritetään ehkäistä projektien viivästymistä.

Uusien ehtojen mukaan konsultin immateriaalioikeudet säilyvät edelleen konsultilla, ellei toisin sovita. Tilaajalla on kuitenkin käyttöoikeus konsultin luovuttamaan kohdetta koskevaan aineistoon.

Aiemmista ehdoista poiketen ne konsulttisopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopuun neuvottelemalla, ratkaistaan Keskuskauppakamarin nopeutetussa välimiesmenettelyssä. Nopeutettu välimiesmenettely on tarkoitettu juuri vähäisten ja selkeiden riitojen ratkaisemiseen. Riidan ratkaisee yksi välimies ja tuomio on annettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun välimies on saanut jutun asiakirjat lautakunnalta.

Em. muutosten lisäksi joitakin ehdoissa käytettyjä määritelmiä on täydennetty. Ehtojen soveltamisalaan on myös lisätty tuotekehitystyö ja teollinen muotoilu.

KSE 2013 -ehtojen yleisluontoisuudesta ja laajasta soveltamisalasta johtuen ehdoissa ei kyetty määrittelemään kattavasti kaikkia erityistilanteita koskevia ehtoja ja menettelyjä. Sopimusehtoja laadittaessa neuvotteluosapuolet totesivat, että osapuolet sopisivat sopimusehdoissa määrittelemättömistä yksityiskohdista erikseen toimeksiantokohtaisesti.

Uudet ehdot ovat saatavilla rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelusta.

Mitkä KSE-ehdot? Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehityksen, rakentamisen, tuotannollisen toiminnan sekä yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävissä.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.