Ajankohtaista
 / 
Urakoitsijan uhkaava maksukyvyttömyys - näin varaudut ajoissa

Urakoitsijan uhkaava maksukyvyttömyys - näin varaudut ajoissa

Kiinteistö- ja rakennusoikeus
14.9.2023
Merilammen toimiston julkisivu sinistä taivasta vasten

Viimeaikaiset uutiset urakoitsijoiden konkursseista herättävät huolta tilaajien keskuudessa. Urakoitsijan maksukyvyttömyys on tilaajan kannalta aina ikävä tilanne, minkä vuoksi tilaajan on tärkeää olla hereillä, mikäli urakoitsijan maksukyvyttömyyteen viittaavia merkkejä on havaittavissa.

Uhkaava maksukyvyttömyys - Miten havaitset aikaiset merkit?

Urakoitsijan lähestyvä maksukyvyttömyys on yleensä ennakoitavissa jo hyvissä ajoin ennen konkurssia. Merkkejä voivat olla esimerkiksi ongelmat tavarantoimituksissa, aliurakoitsijoiden tyytymättömyys ja jopa työmaalta poistuminen kokonaan. Myös urakoitsijan pyynnöt maksujen suorittamisesta etupainotteisesti voi viitata urakoitsijan taloudelliseen ahdinkoon. Tilaajan tulisi tarkistaa ajoissa ainakin rakennusajan vakuuksien voimassaolo sekä varmistaa, että rakennustyössä noudatetaan sovittua laatutasoa. Urakoitsijan kanssa on mahdollista sopia joustoista työmaalla, mutta niiden suhteen tulee olla erityisen tarkkana. Maksukyvyttömyyteen viittaavien merkkien ilmaantuessa on asia syytä ottaa puheeksi urakoitsijan kanssa viipymättä.

Miten päästä sopimuksesta eroon? - YSE:n mukainen purkuoikeus

Tilaajalla on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan muuten havaitaan olevan tilanteessa, jossa sen ei voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Pelkästään uhkaava konkurssi tai heikentynyt maksukyky ei kuitenkaan ole rakennusurakan automaattinen purkuperuste. Mikäli urakoitsija laiminlyö sopimusehtoja, tilaajan tulee ennen sopimuksen purkamista kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa laiminlyönnistä sekä ilmoittaa purku-uhasta. Urakoitsijan sopimusrikkomukseen perustuvat tilaajan purkuoikeuden perusteet on mainittu YSE 78 §:ssä; näitä ovat muun muassa urakan valmistumisen viivästyminen, rakennustöiden sopimuksenvastaisuus ja vakuuden toimittamatta jättäminen.

Huomioi konkurssilain pakottava sääntely

Konkurssilaki velvoittaa ennen sopimuksen purkamista tiedustelemaan konkurssipesältä, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen, jos velallinen ei ole konkurssin alkaessa täyttänyt sopimusta. Sopimus purkautuu YSE:n yksipuolisesta purkuoikeudesta poiketen siis vasta, jos pesänhoitaja ilmoittaa, ettei sopimuksen jatkamiseen sitouduta. Tässäkin tilanteessa urakkasopimuksen rakennusajan vakuuden antaneella takaajalla on vielä oikeus saattaa urakka loppuun, mutta kyseinen tilanne on hyvin harvinainen. Sopimus on kuitenkin mahdollista purkaa edellä mainitun konkurssilain ehdon estämättä, jos siihen on jokin sopimuksesta johtuva erityinen syy, jonka vuoksi ei voida edellyttää sopijapuolen jatkavan sopimusta konkurssipesän kanssa.

Senior Advisor Jukka Laitasalo on kirjoittanut vuonna 2020 aiheesta kattavamman artikkelin: "Kuinka toimia urakoitsijan uhkaavassa maksukyvyttömyystilanteessa?".

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.