Ajankohtaista
 / 
Rakentamisen verovalvonta ja tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen verovalvonta ja tiedonantovelvollisuus

Kiinteistö- ja rakennusoikeus
2.2.2014
Kerrostalon rakennus ja nostotorni

Rakennusalan harmaan talouden torjumiseksi on jo aiemmin Suomessa otettu käyttöön veronumeromenettely ja työmaalla pakollinen kuvallinen tunnistekortti. Harmaan talouden torjumisen tehostamiseksi 1.7.2014 otetaan käyttöön rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee nyt myös yksityishenkilöitä.

Yksityishenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden on annettava verohallinnolle tiedot kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske toimenpide- tai purkulupaa. Tiedot on annettava verohallinnolle ennen lopputarkastuksen suorittamista ja verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään lopputarkastuksessa.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennusluvan alaisia töitä, jotka tehdään 1.7.2014 jälkeen. Lisäksi mikäli työt on tehty ennen 1.7.2014, mutta lopputarkastus pidetään 1.7.2014 jälkeen, tulee verohallinnolle ilmoittaa se, että työt on tehty ennen 1.7.2014. Rakennusluvan myöntämisen ajankohta ei vaikuta ilmoitusvelvollisuuteen.

Ilmoitusvelvollisuus käsittää tilaajan omien yhteystietojen lisäksi tiedot rakennuskohteesta, työn suorittaneesta yrityksestä tai työntekijästä sekä maksusuorituksista. Tiedot voi ilmoittaa verohallinnolle sähköisesti verkko- tai paperilomakkeella.

Yritysten ilmoitusvelvollisuus

Rakennuspalvelujen tilaajan on 1.7.2014 jälkeen tehtävä kuukausittain ilmoitus verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja, rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta. Ensimmäisen kerran tiedot tulee antaa syyskuussa 2014.

Yhteisellä työmaalla päätoteuttaja tekee työmaakohtaisen ilmoituksen. Ilmoitusta varten aliurakoitsijat ilmoittavat tiedot päätoteuttajalla. Muilla kun yhteisellä työmaalla ilmoitusvelvollisuus koskee aina tilaajaa.

Ilmoitusvelvollisuus on työmaakohtainen ja ilmoituksen tulee sisältää tiedot mm. urakkasopimuksen osapuolista, urakkahinnasta, urakan kestosta sekä ilmoitusajanjakson laskutuksesta. Lisäksi yhteisellä työmaalla ilmoituksen tulee sisältää tiedot kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin eivät kuulu rakennustyöstä erikseen hankittu suunnittelu, valvonta tai muu niihin verrattava palvelu. Myöskään tavaran kauppa, erityistä toimintaa palvelevan koneen, laitteen tai kaluston asennustyö, korjaaminen tai huoltaminen taikka kiinteistönhoito ja huoltotyöt eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos sopimuksen vastikkeellinen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 15 000 euroa. Mikäli 15 000 euron raja ylittyy työn aikana, ilmoitusvelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja on ylittynyt. Lisäksi peräkkäisiin tai jatkuviin sopimuksiin perustuvat työsuoritukset katsotaan olevan yhtä sopimusta 15 000 euron rajaa laskettaessa.

Ilmoitusvelvollisuus päättyy, kun työmaa katsotaan päättyneeksi eli silloin, kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle. Ilmoitusvelvollisuus päättyy luovutukseen, vaikka luovutuksen jälkeen tehdään takuuajan korjauksia tai jälkitöitä.

Laiminlyöntimaksu

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä ilmoitusvelvolliselle voidaan määrätä enintään 15 000 euron laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös pelkästään sen vuoksi, että ilmoitus toimitetaan verohallinnolle väärällä välineellä eli muuten kuin sähköisellä verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Tietojen säilyttäminen

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien työntekijä- ja urakkatietojen säilyttämisaika on työmaan valmistumisvuoden päättymisestä 6 vuotta. Tiedot voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa.

Lisätietoja löytyy verohallinnon sivuilta.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.