Ajankohtaista
 / 
Pörssiyhtiöille julkaistu ohjeistusta ja malliasiakirjoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta

Pörssiyhtiöille julkaistu ohjeistusta ja malliasiakirjoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
4.5.2016
Merilammen aulatila, jossa on kolme penkkiä ja lasinen pyörä pöytä ja näkymä Helsingin rautatieasemalle

Finanssivalvonta ja Listayhtiöiden neuvottelukunta ovat julkaisseet ohjeistusta ja mallidokumentaatiota markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) soveltamisesta.

MAR on EU-asetuksena suoraan sovellettavaa sääntelyä ja sen soveltaminen alkaa 3.7.2016. MAR:n voimaantulo edellyttää listayhtiöiltä mm. sisäpiiri- ja tiedottamisohjeiden päivittämistä vastaamaan uusia säännöksiä. MAR:n voimaantulo edellyttää käytännössä myös sitä, että listayhtiöt tiedottavat sisäisesti uusista määräyksistä ja järjestävät yhtiön henkilöstölle tarvittavaa koulutusta.

Finanssivalvonnan MAR-sivustolla on julkaistu yleistietoa markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta sekä mm. ilmoituslomakeluonnos, jolla voi testata yhtiön johtohenkilöiden (hallitus, johtoryhmä) ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittamista Finanssivalvonnalle. Verkkosivuilla annetaan tietoa MAR:n soveltamisesta sekä käytännön toimintaohjeistusta.

Listayhtiöiden neuvottelukunnan MAR-työryhmä on puolestaan laatinut mallidokumentteja pörssiyhtiöiden käyttöön. Listayhtiöiden neuvottelukunnan internet-sivuilta on tällä hetkellä saatavissa seuraavat esitykset ja mallidokumentit:

  • Mallilomakkeet, joilla pörssiyhtiö voi kirjallisesti ilmoittaa johtohenkilöiden yhtiön arvopapereilla tehtyjen kauppojen ilmoittamiseen liittyvistä velvoitteista ja joilla johtohenkilöt voivat puolestaan ilmoittaa heidän lähipiiriinsä kuuluville kirjallisesti MAR:sta johtuvista velvoitteista.
  • Englanninkielinen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen -toimintamalli, jossa on havainnollistettu, kuinka MAR-asetuksen mukainen menettely eroaa vielä voimassa olevan arvopaperimarkkinalain mukaisesta menettelystä sisäpiiritiedon julkistamisen ja lykkäämisen osalta.
  • Malli sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevaksi päätöspohjaksi.
  • Esitys siitä, miten nykyisin voimassa olevan arvopaperimarkkinalain ja tulevan MAR:n mukaiset sisäpiirirekisterit eroavat toisistaan sekä siitä, miten yhtiökohtaisesta sisäpiirirekisteristä luovuttaessa osavuosikatsausten laadinnassa voidaan toimia joko perustamalla asiaa koskeva hankerekisteri tai ns. ”laajennetulla suljetulla ikkunalla”.  

EU-komission ns. 2-tason asetuksia, jotka täsmentävät MAR:n soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja jotka ovat jäsenmaissa suoraan sovellettavaa sääntelyä, ei ole vielä annettu. Myös Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) on määrä antaa MAR-sääntelyn tulkintaan ja toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja käytännön soveltamisohjeita. Soveltamisohjeet tulevat todennäköisesti vaikuttamaan vielä myös Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Listayhtiöiden neuvottelukunnan MAR-työryhmä jatkaa samoin työskentelyään lisäohjeistuksen laatimiseksi ja avoinna olevien tulkintakysymysten ratkaisemiseksi. Lisäohjeistusta päivitetään Listayhtiöiden neuvottelukunnan verkkosivuille.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.