Ajankohtaista
 / 
Oikeusministeriö pyytää kaikkia halukkaita lausumaan Suomen kansallisesta tietosuojauudistuspaketista 8.9.2017 mennessä

Oikeusministeriö pyytää kaikkia halukkaita lausumaan Suomen kansallisesta tietosuojauudistuspaketista 8.9.2017 mennessä

Tietosuoja
6.7.2017
Seminaaritila, jossa tuoleja ja puinen puhujanpönttö
No items found.
Liittyvät palvelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi 25.5.2018. Asetuksessa on jätetty jäsenvaltioiden lainsäätäjille kansallista, asetuksen säännöksiä täsmentävää ja täydentävää liikkumavaraa.

Helmikuussa 2016 oikeusministeriö asetti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän. Sen tehtävänä oli valmistella Suomen lainsäädäntöä koskeva lainsäädäntöehdotus yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistaman kansallisen liikkumavaran käytöstä sekä valmistella ehdotus kansallisesta valvontaviranomaisesta. Työryhmä ehdottaa, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täsmennetään ja täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki ja muut lainmuutokset ehdotetaan tulevan voimaan 25.5.2018, eli samaan aikaan kun EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa.

Oikeusministeriö on vastikään julkaissut verkkopalvelussaan kaikille halukkaille pyynnön antaa lausunto täytäntöönpanotyöryhmän mietinnöstä ennen sen jatkovalmistelua. Lausunto tulee antaa viimeistään 8.9.2017. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan oikeusministeriön verkkopalvelussa.

Lausuntopyynnössä kysytään muun muassa käsittelyn oikeusperusteista, tiedustellaan pitäisikö hallinnollisia sakkoja voida määrätä myös viranomaisille ja kysytään mikä olisi sopiva tietoyhteiskunnan palvelujen ikäraja, kun palveluja tarjotaan suoraan lapselle. Lausuntopalvelussa voi kommentoida ehdotuksia myös tietojenkäsittelyjen erityistilanteista, kuten henkilötietojen käsittelystä journalistisiin tai tutkimustarkoituksiin.

Merilampi osallistuu aktiivisesti tietosuojalainsäädännön kehittämistä koskevaan keskusteluun ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan sen sisällön muotoutumiseen asiakkaidensa edut huomioivalla tavalla. Kuulemme mielellämme tietosuojalainsäädäntöä koskevista toiveista ja huomioistanne sekä annamme lisätietoja uudistuksesta.

Lausunnon voi antaa oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän mietintö on saatavilla Valtioneuvoston julkaisuarkistosta osoitteessa:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80098

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.