Ajankohtaista
 / 
Komissio määräsi Amazonille e-kirjojen jakeluun liittyviä sitoumuksia

Komissio määräsi Amazonille e-kirjojen jakeluun liittyviä sitoumuksia

Kilpailu- ja EU-oikeus
10.5.2017
Henkilö pitelee kädessään puhelinta jossa auki Merilammen nettisivut
No items found.
Liittyvät palvelut

Komission 4.5.2017 Amazonille antama sitoumuspäätös edellyttää, että Amazon ei toimeenpane tai käytä kustantajien kanssa tehdyissä sopimuksissa tiettyjä ehtoja, joiden komissio alustavasti arvioi haittaavan muiden e-kirja-alustojen mahdollisuuksia innovoida ja kilpailla Amazonin kanssa.

Euroopan komissio epäili Amazonin käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaa englanninkielisten ja saksankielisten e-kirjojen vähittäismyyntijakelussa ja aloitti asiaa koskevan tutkinnan kesäkuussa 2015. Keskeinen epäilys koski Amazonin kustantajille asettamia sopimusehtoja, joiden komissio epäili vaikeuttavan muiden e-kirja-alustojen innovointia ja kilpailua markkinoilla.

Sopimusehdot velvoittivat kustantajat tarjoamaan Amazonille vähintään yhtä hyvät sopimusehdot kuin mitä kustantaja oli tarjonnut Amazonin kilpailijoille (nk. ”most-favoured-nation” ehdot) ja/tai velvoitti kustantajan informoimaan Amazonia, jos kustantaja on tarjonnut Amazonin kilpailijoille vaihtoehtoisia tai parempia sopimusehtoja. Tällaiset sopimusehdot eivät rajoittuneet pelkästään hinnoitteluun, vaan koskivat myös muita kilpailijoiden erottautumiskykyyn liittyviä seikkoja, kuten vaihtoehtoisia jakelumalleja, e-kirjoihin liittyvää innovointia tai myynninedistämistä.

Komission näkemyksen mukaan Amazonin käyttämien sopimusehtojen vuoksi muiden e-kirja-alustojen oli vaikeaa kilpailla Amazonin kanssa, koska sopimukset heikensivät kustantajien ja kilpailevien e-kirja-alustojen mahdollisuuksia kehittää uusia ja innovatiivisia e-kirjoja sekä vaihtoehtoisia jakelupalveluja. Amazonin käyttämät ehdot saattoivat siten johtaa e-kirjojen huonompaan valikoimaan, heikompaan tuotekehitykseen ja korkeampiin kuluttajahintoihin.

EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanoasetuksen (1/2003) 9 artiklan mukaan komissio voi tehdä päätöksen, jossa kilpailusääntöjen rikkominen määrätään lopetettavaksi, ja kun asianomaiset yritykset esittävät sitoumuksia, joiden tarkoituksena on poistaa komission ennakkoarvioinnissaan niille esittämät huolenaiheet, komissio voi antaa yritystä velvoittavan sitoumuspäätöksen. Komissio arvioi tapauskohtaisesti, ovatko esitetyt sitoumukset riittäviä kilpailuongelmien poistamiseksi.

Komission nyt antaman päätöksen keskeisimmät sitoumukset ovat seuraavat:

  • Amazon ei toimeenpane ehtoja, joissa kustantajat velvoitetaan tarjoamaan Amazonille samanlaiset hinnoitteluun liittyvät tai muut kuin hinnoitteluun liittyvät ehdot kuin mitä ko. kustantaja tarjoaa Amazonin kilpailijoille. Amazon ei voi myöskään velvoittaa, että kustantaja informoi Amazonia muiden alustojen kanssa sopimistaan ehdoista.  Sitoumukset kattavat erityisesti sopimusehdot, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin tai uusiin liiketoimintamalleihin, e-kirjojen julkistamispäiviin, e-kirjojen ominaisuuksiin, myynninedistämistoimintaan, agentuurihintoihin, agentuuripalkkioihin ja tukkuhintoihin.
  • Kustantajat voivat päättää Amazonin kanssa solmimansa e-kirjasopimuksen, johon sisältyy alennusmääräys, joka yhdistää tietyn e-kirjan alennukset kilpailevalla alustalla käytettyyn jälleenmyyntihintaan.
  • Edellä mainittuja ehtoja ei käytetä uusissa kustantajien kanssa tehtävissä e-kirjasopimuksissa.

Komissio katsoi näiden sitoumusten tarjoavan oikea-aikaisen, tehokkaan ja kokonaisvaltaisen ratkaisun kilpailunrajoitusepäilyjen poistamiseksi.

Nyt määrätyt sitoumukset ovat voimassa viisi vuotta ja koskevat kaikkia Amazonin jakelemia e-kirjoja riippumatta kirjan julkaisukielestä. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että komissio ei tehnyt lopullista päätöstä siitä, käyttikö Amazon väärin mahdollista määräävää markkina-asemaansa. Sitoumukset ovat kuitenkin velvoittavia ja niiden rikkomisesta voidaan määrätä Amazonille tuntuva sakko.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun komissio on tutkinut e-kirjoihin liittyvää kilpailunrajoitusepäilyä ja tutkinta on päätetty sitoumuspäätöksellä. Komissio hyväksyi Applen ja viiden kansainvälisen kustantamon tarjoamat sitoumukset vuosina 2012 ja 2013.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.