Ajankohtaista
 / 
KKV antoi ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset markkinaoikeudelle koskien julkisten hankintojen valvontaa – Jämsän ja Loviisan kaupungeille esitettiin seuraamusmaksuja hankintalain vastaisista suorahankinnoista

KKV antoi ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset markkinaoikeudelle koskien julkisten hankintojen valvontaa – Jämsän ja Loviisan kaupungeille esitettiin seuraamusmaksuja hankintalain vastaisista suorahankinnoista

Kilpailu- ja EU-oikeus
20.2.2018
Merilammen julkisivun kulma sinistä taivasta vasten
No items found.
Liittyvät palvelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.1.2017 lähtien valvonut muiden tehtäviensä ohella myös julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV antoi markkinaoikeudelle 16.2.2018 kaksi seuraamusmaksuesitystä, joissa se esitti Jämsän ja Loviisan kaupungeille seuraamusmaksuja EU-kynnysarvot ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KKV antoi markkinaoikeudelle esityksen seuraamusmaksujen määräämisestä hankintalain noudattamista koskevissa asioissa.

Jämsän kaupunki – Olennaiset sopimusmuutokset edellyttivät uudelleenkilpailutusta

Jämsän kaupungin liikelaitos oli vuonna 2016 järjestetyllä kilpailutuksella hankkinut Posti Oy:ltä kaupungin liikelaitoksen ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelut. Kaupungin liikelaitos joutui järjestämään kotiateriakuljetukset kuitenkin uudelleen, sillä kotiaterioita ei saatu toimitettua asiakkaille lämpiminä elintarviketurvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Uusi sopimus Posti Oy:n kanssa solmittiin 14.6.2017. Sopimus sisälsi ehdon, jonka nojalla kotiateriat kuljetettiin 1.7.2017 alkaen asiakkaille kylminä. Lisäksi kotiateriakuljetusten määrää vähennettiin siten, että niitä järjestettiin jatkossa enää kaksi kertaa viikossa aikaisemman viiden sijaan.

Hankintalain 136 §:n mukaan hankintasopimusta ei saa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman uutta kilpailutusta. Sopimusmuutos on olennainen esimerkiksi silloin, kun on mahdollista, että jokin muu ehdokas olisi osallistunut menettelyyn. KKV:n mukaan sopimuksen sisältö ja arvo olivat nyt käsillä olevassa tapauksessa muuttuneet niin olennaisesti, että oli mahdollista, että jokin muu ehdokas olisi osallistunut menettelyyn tai jokin muu menettelyyn osallistunut taho olisi jättänyt parhaan tarjouksen. Viraston mukaan nyt käsillä olevassa asiassa kyse oli siten hankintalain vastaisesta olennaisesta sopimusmuutoksesta, ja hankinta olisi siten tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. KKV katsoi hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti päättäessään kesken hankintasopimuskauden hankkia kyseessä olevia palveluita hankintasopimuksesta olennaisesti eroavalla tavalla suorahankintana ilman kilpailutusta. KKV esitti seuraamusmaksuesityksessään, että markkinaoikeus määrää Jämsän kaupungille 20 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Loviisan kaupunki - Sidosyksiköissä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa

Loviisan kaupunki oli vuoden 2017 helmikuussa ostanut suorahankintana hankintailmoitusta julkaisematta osittain omistamaltaan Posintra Oy:ltä edunvalvonta-, seutuyhteistyö-, viestintä- ja elinvoimapalveluita vuoden 2017 loppuun ulottuvalla sopimuksella. Loviisan kaupungin mukaan kyseessä oli hankinta sidosyksiköltä. Loviisan kaupunki esitti lisäksi, että kyseessä on ollut sellainen hankintalain 9 §:n 1 momentin 13 kohdan mukainen tutkimus- ja kehittämispalveluja koskeva hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankintalain mukaan hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan silloin, kun hankinta tehdään hankintayksikön sidosyksiköltä. Sidosyksikön määritelmä ja sidosyksikköhankintojen edellytykset on määritelty hankintalain 15 §:ssä. Kyseisessä lainkohdassa on muun muassa säädetty, että sidosyksiköissä ei saa olla lainkaan yksityistä pääomaa. Posintra Oy:n osakkaina on Loviisan kaupungin lisäksi yksityisiä yrityksiä, eikä yhtiön voitu näin ollen katsoa täyttävän hankintalain mukaista sidosyksikön määritelmää. Sidosyksikköhankintoja koskevat hankintalain säännökset eivät siten soveltuneet Loviisan kaupungin Posintra Oy:ltä tekemiin hankintoihin.

KKV katsoi esityksessään myös vastoin Loviisan kaupungin esittämää, että Loviisan kaupungin hankinta ei koskenut hankintalaissa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja, vaan tavanomaisia asiantuntijapalveluita, eikä hankinta jäänyt tälläkään hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseessä oli siten hankintalain vastainen suorahankinta, johon hankintalain 40 §:ssä säädetyt suorahankintaperusteet eivät soveltuneet. KKV esitti seuraamusmaksuesityksessään, että markkinaoikeus määrää Loviisan kaupungille 20 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.