Ajankohtaista
 / 
Kilpailulaki muuttuu – KKV:n tarkastusoikeudet laajenevat

Kilpailulaki muuttuu – KKV:n tarkastusoikeudet laajenevat

Kilpailu- ja EU-oikeus
25.5.2018
Merilammen toimiston julkisivu sinistä taivasta vasten
No items found.
Liittyvät palvelut

Hallitus antoi esityksen (HE 68/2018 vp) eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Muutoksilla taataan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) aikaisempaa laajemmat valtuudet tutkia kilpailunrajoituksia ja yrityskauppoja.

Keskeiset muutokset

KKV:lle annetaan oikeus jatkaa yrityksen sähköisen aineiston tarkastusta omissa toimitiloissaan. Tämä tarkoittaa sitä, että KKV voi tehdä tarkastuksella yrityksestä ottamiinsa datan väliaikaisiin kopioihin hakuja KKV:n tiloissa. Aikaisemmin tutkinta on tullut suorittaa yrityksen tiloissa.

KKV:n tarkastusoikeus on tallennusvälineestä riippumaton. Eli KKV:llä on oikeus tutkia myös mobiililaitteita, kuten matkapuhelimia ja tablet-laitteita. Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että mobiililaitteiden tarkastamisessa KKV:n tulisi noudattaa erityistä huolellisuutta, sillä ne saattavat sisältää muita tarkastettavia laitteita enemmän yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa aineistoa. Tarkastajilla on oikeus varmistua, kuuluuko aineisto KKV:n tarkastusvaltuuksien piiriin, mutta yksityiseksi todettuun aineistoon ei saa tarkemmin perehtyä. Nähtäväksi jää, aiheutuuko mobiililaitteiden tarkastamisesta haittaa, tai missä määrin sitä aiheutuu työntekijöiden yksityisyyden suojalle.

Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat muuttuvat siten, että käsittelymääräajat lasketaan työpäivissä kalenterikuukausien sijaan. I-vaiheen käsittelyaika on jatkossa 23 työpäivää. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että joissain tapauksissa käsittelymääräaika voisi vähäisessä määrin pidentyä. Toisaalta on myös yritysten etu, että KKV:llä on riittävä aika tutkia sille ilmoitettu yrityskauppa.

Kilpailulakiin ehdotetaan uutta julkisyhteisöjä koskevaa kirjanpidon eriyttämissäännöstä. Tämä kilpailuneutraliteettisäännös velvoittaa kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön pitämään taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa eli siis siltä osin, kun ne kilpailevat markkinoilla. Tarkoituksena on parantaa KKV:n mahdollisuuksia valvoa markkinaperusteista hinnoittelua niissä tapauksissa, joissa julkinen taho tai sen määräysvallassa oleva yksikkö harjoittaa sekä taloudellista toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla että muuta toimintaa.

KKV:n harkintavalta tapauksen tutkimiseen laajenee. Nyt voimassa olevaa kilpailulain priorisointisäännöstä selvennetään siten, että siihen lisätään priorisointiperuste. KKV voi jättää asian tutkimatta, jos ei voida pitää todennäköisenä, että epäilty rajoitus vaikuttaisi merkittävästi terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiin. Yritysten kannattaa panostaa huolellisesti laadittuihin ja perusteltuihin toimenpidepyyntöihin, jotta ne voivat edistää epäilemiensä kilpailunrajoitusten tutkittavaksi ottamista KKV:ssa.

Kilpailulakiin ehdotetaan myös lisättäväksi tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kesken koskeva säännös, jonka mukaan viranomaiset voivat entistä laajemmin vaihtaa tietoja keskenään.

Muutosten voimaantulo

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevan säännöksen ja tulevia maakuntia koskevien muutosten osalta voimaantulo ajoittuu vuoden 2020 alkuun, jolloin uudet maakunnat aloittavat toimintansa.

Yritysten on suositeltavaa tarkastaa kilpailuoikeudelliset compliance-ohjeistuksensa ja yllätystarkastuksia (”dawn raid”) koskevat ohjeensa ja tehdä niihin mahdollisesti tarvittavat päivitykset.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.