Ajankohtaista
 / 
Kilpailukieltoa koskeva lakiuudistus on hyväksytty

Kilpailukieltoa koskeva lakiuudistus on hyväksytty

Työoikeus
11.11.2021
Merilammen toimiston julkisivu sinistä taivasta vasten

Eduskunta hyväksyi kilpailukieltoa koskevan lakiehdotuksen 10.11.2021 ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Kilpailukiellolla tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsuhteensa päätyttyä uusi työsopimus entisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan uuden työnantajan kanssa, ja/tai harjoittaa omaan lukuunsa entisen työnantajansa kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toimintaan liittyvästä erityisen painavasta syystä, ja sitä sovelletaan silloin, kun työsuhteen päättyminen johtuu työntekijästä.

Mikä muuttuu?

Keskeisin muutos nykyiseen on se, että lakimuutokset tuovat työnantajalle työsuhteen päätyttyä automaattisen maksuvelvoitteen kilpailukieltorajoitteen voimassaolon ajalta. Työnantajan on jatkossa maksettava enintään kuuden kuukauden mittaisen kilpailukiellon rajoitusajalta työntekijälle kuukausittain 40 % tämän peruspalkasta ja yli kuuden kuukauden rajoituksesta 60 % peruspalkasta (huomioitava, että yli kuuden kuukauden pituisissa kilpailukieltosopimuksissa korvaus on korkeampi heti rajoitusajan alkamisesta lukien). Muutos koskee sekä olemassa olevia että jatkossa solmittavia kilpailukieltosopimuksia. Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus yksipuolisesti vain työsuhteen aikana (ennen kuin työntekijä on irtisanoutunut). Noudatettava irtisanomisaika on vähintään kolmannes rajoitusajan pituudesta, ei kuitenkaan koskaan alle kahta kuukautta. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta. Olemassa olevan sopimuskannan osalta noudatetaan yhden vuoden siirtymäaikaa, jolloin muutokset tulevat niiden osalta ajankohtaiseksi vuoden 2023 alusta.

Mitä kannattaa tehdä?

Uusi sääntely tuo työnantajalle huomattavan maksuvelvoitteen. Kilpailukieltoa ei voi yksipuolisesti irtisanoa eikä maksuvelvoitteesta vapautua enää työntekijän irtisanouduttua.

Työnantajan on hyvä varautua lakimuutoksiin esimerkiksi seuraavin toimenpitein:

  1. Kartoitetaan nykyinen kilpailukieltosopimuskanta ja irtisanotaan tarpeettomiksi arvioidut kilpailukieltosopimukset ennen siirtymäajan päättymistä
  2. Luodaan yritykseen suuntaviivat siitä, milloin ja miten kilpailukieltoehtoja jatkossa käytetään
  3. Päivitetään sopimukset vastaamaan tulevaa sääntelyä
  4. Arvioidaan, voidaanko kilpailukieltoehdot korvata jatkossa houkuttelu- ja salassapitoehdoilla ja muokataan ehdot palvelemaan tarkoitustaan

Lue myös:

Työn tarjoamisvelvollisuus ei täyttynyt viikoittaisilla tiedotteilla avoimista työpaikoista

KKO velvoitti maksamaan yhteistoimintalain mukaista hyvitystä myös työsuhteen jatkuessa

Työelämän kilpailukieltosääntely uudistuu - Mikä muuttuu ja mitä kannattaa tehdä jo nyt?

Tuomioistuimet ovat linjanneet tiedonantovelvollisuuden täyttämistä YT-prosessin eri vaiheissa – aikaisemmat toimintatavat on syytä ottaa kriittiseen tarkasteluun

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.