Ajankohtaista
 / 
Geoblokkausasetus tulossa voimaan

Geoblokkausasetus tulossa voimaan

Kilpailu- ja EU-oikeus
8.3.2018
Henkilö pitelee kädessään puhelinta, jossa on auki Merilammen verkkosivut
No items found.
Liittyvät palvelut

Geoblokkausasetus(1) tulee voimaan 23.3.2018 koko EU:n alueella ja sen soveltaminen alkaa 3.12.2018. Yrityksillä on siten noin yhdeksän kuukautta aikaa saattaa sähköisen kaupankäynnin käytäntönsä asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

Geoblokkauksella tarkoitetaan syrjiviä käytäntöjä, joilla internetissä asioivilta asiakkailta estetään pääsy toisessa EU-maassa sijaitsevalle verkkosivulle tai verkkosivuversiolle taikka ostosten tekeminen toisesta EU-maasta.  Geoblokkausasetuksen tarkoituksena on poistaa sähköisessä kaupankäynnissä asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- taikka sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä. Asetus on osa komission strategiaa, jossa korostetaan sisämarkkinoiden digitalisaatiota ja digitaalitaloutta.

Geoblokkausasetuksella kielletään perusteettomat maarajoitukset, joilla estetään kuluttajien ja yritysten pääsy toisessa EU-maassa sijaitsevan verkkokaupan sivuille tai eri maille suunnatuille verkkosivuille. Myöskään maksutapahtumiin tai maksuvälineiden käyttöön ei saa soveltaa erilaisia ehtoja asiakkaan kansallisuuden tai asuin- tai sijoittautumispaikan takia.

Verkkokaupan asiakkaisiin ei saa soveltaa erilaisia yleisiä ehtoja tai maksuehtoja asiakkaan kansallisuuden, asuin- tai sijoittautumispaikan vuoksi 3.12.2018 alkaen. Myyjät voivat kuitenkin edelleen eriyttää ehtoja, ml. hintoja, ja kohdentaa myyntiään tietyille alueille taikka asiakasryhmille, kunhan tämä tapahtuu syrjimättä.

Geoblokkausasetus ei edellytä muutoksia kilpailuoikeudellisesti sallittuihin jakelujärjestelmiin. Se ei myöskään vaikuta ryhmäpoikkeusasetusten soveltamiseen, joiden perusteella tietyt myynnin rajoitukset ovat sallittuja.

Komissio arvioi uudelleen asetuksen vaikutukset kahden vuoden kuluttua. Samalla komissio arvio, tulisiko asetuksen soveltaminen laajentaa koskemaan myös tekijänoikeudella suojatun sisällön myyntiä verkossa. Toistaiseksi geoblokkausasetusta ei sovelleta esimerkiksi e-kirjojen, online-pelien ja musiikin suoratoistopalvelujen myyntiin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta, EUVL L 60 I/1.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.