Ajankohtaista
 / 
Euroopan komissio ehdottaa muutoksia pörssiyhtiöiden corporate governance -käytäntöihin

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia pörssiyhtiöiden corporate governance -käytäntöihin

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
1.9.2014
Toimiston käytävällä kävelee henkilöitä

Euroopan komissio julkaisi 9.4.2014 ehdotuksen osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin (2007/36/EY) muuttamiseksi. Säännösmuutosten tavoitteena on parantaa pörssiyhtiöiden hallinnointia (corporate governance) muun muassa vahvistamalla osakkeenomistajien osallistumista vaikuttamiseen yhtiöissä sekä lisäämällä läpinäkyvyyttä yhtiön ja sijoittajien välillä. Valtioneuvosto hyväksyi 12.6.2014 eduskunnalle annettavaksi komission muutosehdotuksia koskevan U-kirjelmän (U 26/2014).

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä avoimuutta johdon palkitsemisessa. Osakkeenomistajien tulisi hyväksyä pörssiyhtiön palkitsemispolitiikka vähintään kerran kolmessa vuodessa, minkä jälkeen kyseinen palkitsemispolitiikka olisi julkistettava. Osakkeenomistajien olisi myös hyväksyttävä johdon palkitsemista edellisellä tilikaudella koskeva palkitsemisraportti. Palkitsemisraportti tulisi osaksi listayhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevaa selvitystä.

Ehdotus sisältää myös erilaisia avoimuusvelvollisuuksia yhteisösijoittajille, omaisuudenhoitajille sekä valtakirjaneuvonantajille. Yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat olisivat ensinnäkin velvollisia laatimaan osakkeenomistajien vaikuttamispolitiikan. Kyseinen vaikuttamispolitiikka sekä sen täytäntöönpanotapa ja tulokset olisi julkistettava vuosittain. Yhteisösijoittajien olisi lisäksi julkistettava sijoitusstrategiansa sekä tietoja omaisuudenhoitojärjestelyistä. Valtakirjaneuvonantajan tulisi julkistaa tiettyjä äänestyssuositusten laatimiseen liittyviä tietoja. Lisäksi valtakirjaneuvonantajien tulisi ilmoittaa asiakkaalle ja kohdeyhtiölle mahdollisista eturistiriidoista sekä liiketoimista, jotka voivat vaikuttaa äänestyssuositusten laatimiseen.

Yhtiökokouksen olisi hyväksyttävä lähipiiriliiketoimi, joka on yli 5 prosenttia yhtiön varoista, tai liiketoimi, jolla voi olla huomattava vaikutus voittoihin tai liikevaihtoon. Jos lähipiiriliiketoimessa olisi mukana osakkeenomistaja, ei kyseisellä osakkeenomistajalla olisi oikeutta äänestää asiassa. Lisäksi lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli 1 prosenttia yhtiön varoista, olisi julkistettava kyseisten liiketoimien toteutusajankohtana. Liiketoimea koskevaan ilmoitukseen tulisi liittää riippumattoman kolmannen osapuolen laatima niin kutsuttu kohtuullisuuslausunto ja sen tulisi sisältää tiettyjä liiketoimea koskevia tietoja.

Asiakkaiden lukuun arvopaperitilejä pitävien välittäjien tulisi tarjota yhtiöille mahdollisuus selvittää, keitä niiden osakkeenomistajat ovat. Ehdotus sisältää myös tiettyjä välittäjille asetettuja velvollisuuksia koskien tietojen toimittamista osakkeenomistajille sekä osakkeenomistajien oikeuksien käytön helpottamista.

Mikäli Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät direktiivimuutoksen, tulisi se todennäköisesti voimaan aikaisintaan kesällä 2015. Koska direktiivi on lisäksi pantava kansallisesti täytäntöön, uudet vaatimukset tulisivat oletettavasti sovellettaviksi vasta vuonna 2017 tai sen jälkeen.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.