Ajankohtaista
 / 
EU:n esitesääntelyä ehdotetaan muutettavaksi

EU:n esitesääntelyä ehdotetaan muutettavaksi

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
18.12.2015
Iso neuvotteluhuone, jossa pitkä pöytä ja tuoleja ja näkymä Helsingin rautatieasemalle

Komissio on julkaissut 30.11.2015 ehdotuksen uudeksi parlamentin ja neuvoston asetukseksi esitteistä. Esiteasetusehdotuksessa säädetään velvollisuudesta laatia esite ja esitteen sisällöstä, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikalle.

Esitteitä koskeva asetusehdotus on osa komission pääomamarkkinaunionia koskevaa toimintasuunnitelmaa. Arvopaperiesitteitä koskevaa aiempaa EU-sääntelyä ei ole kaikilta osin pidetty toimivana. Esimerkiksi sisältövaatimukset on koettu raskaiksi etenkin pienissä arvopaperitarjouksissa ja jo pörssilistattuina olevien yritysten laskiessa liikkeeseen uusia osakkeita tai joukkovelkakirjalainoja. Lisäksi esitteiden sisältövaatimuksissa ja niiden hyväksymismenettelyissä on vielä eroja jäsenvaltioiden välillä, erityisesti yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 5 miljoonan euron arvopaperitarjouksissa, joissa esitteestä voidaan säätää kansallisesti. Suomessa esitettä ei vaadita arvopaperitarjouksessa, jonka yhteenlaskettu vastike on alle 2,5 miljoonaa euroa.

Esitesääntelyn asettamat vaatimukset ja markkinakäytännöt ovat johtaneet siihen, etteivät esitteet ole välttämättä olleet sijoittajien kannalta helppolukuisia. Lisäksi informaatiota on annettu sijoittajille käytännössä myös muissa asiakirjoissa. Näistä syistä esitteen laatimisesta yhtiöille aiheutuva kustannustaakka on korostunut.

Komission ehdotus pyrkii poistamaan esitesääntelyyn liittyviä epäkohtia muun muassa seuraavilla tavoilla:

  1. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia pyritään helpottamaan lisäämällä poikkeuksia jo pörssilistattuina olevien yhtiöiden liikkeeseenlaskuihin. Yksinkertaistettua ja joustavampaa sääntelyä voitaisiin soveltaa esimerkiksi silloin, kun pörssilistattu yhtiö haluaisi listata osakkeiden lisäerän tai laskea liikkeelle pörssilistatun joukkovelkakirjalainan.
  2. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia pyritään helpottamaan myös poistamalla erilaisten tiedonantovaatimusten päällekkäisyyttä ja nopeuttamalla esitteen hyväksymismenettelyä tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi usein rahoitusta pääomamarkkinoilta hakevat yhtiöt voisivat hyödyntää esitekokonaisuuden koostamisessa erillistä vuosittain laadittavaa URD-dokumenttia (Universal Registration Document). Tarkoitus on, että URD-dokumenttia hyödyntävät yhtiöt voisivat saada esitteen hyväksymispäätöksen nykyisen 10 työpäivän sijasta 5 työpäivässä.
  3. Yritysten rahoitusmahdollisuuksia pyritään helpottamaan sallimalla pk-yritysten arvopaperitarjouksille nykyistä yksinkertaisempia esitteitä sekä toisaalta kieltämällä esitteen vaatiminen alle 0,5 miljoonan euron arvopaperitarjouksissa. Kansallisesti olisi mahdollista säätää esitteen sisällöstä 10 miljoonaan euroon saakka, kun esitedirektiivin kynnysarvo on tällä hetkellä 5 miljoonaa euroa. Liikkeeseenlaskija voisi kuitenkin halutessaan julkaista EU-esitteen.
  4. Esitteen rakennetta ja sijoittajalle tärkeiden esitteen jaksojen, kuten tiivistelmän ja riskitekijöiden, esitystapaa pyritään selkeyttämään. Tämä on omiaan lyhentämään esitekokonaisuuden pituutta ja parantamaan esitteen ymmärrettävyyttä.
  5. Pääomien liikkuvuutta pyritään edistämään yhdenmukaistamalla esitesääntelyä ja esitteen hyväksymismenettelyjä eri jäsenvaltioiden välillä.

Komission esiteasetusehdotus menee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Tarkka voimaantuloajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta tultuaan voimaan asetuksen on määrä korvata ja kumota nykyinen esitedirektiivi. Voimaantultuaan asetus on suoraan sovellettavaa sääntelyä eli sen voimaantulo ei edellytä erillisiä kansallisia voimaansaattamistoimenpiteitä.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.