Ajankohtaista
 / 
Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi saattaa muuttaa pörssiyhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta Suomessa

Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi saattaa muuttaa pörssiyhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta Suomessa

Yhtiöoikeus ja yhtiökokoukset
1.5.2014
Merilammen tyhjä neuvotteluhuone näkymä Helsingin rautatieasemalle

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/50/EU (”Uusi avoimuusdirektiivi”) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 6.11.2013. Uuden avoimuusdirektiivin kansallisen implementoinnin odotetaan tapahtuvan arviolta noin vuoden 2015 puolen välin tienoilla. Uuden avoimuusdirektiivin implementointi Suomessa tulee edellyttämään muutoksia Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja sen perusteella annettuihin valtiovarainministeriön asetuksiin.

Yksi Uuden avoimuusdirektiivin olennaisista muutoksista koskee pörssiyhtiöiden neljännesvuosikatsausten antamisvelvollisuuden poistamista, ja jatkossa pörssiyhtiöt olisivatkin velvollisia julkistamaan taloudelliset katsaukset vain puolivuosittain. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä edellyttää neljännesvuosikatsausten julkistamista Uuden avoimuusdirektiivin implementoinnin jälkeenkin. Mikäli jäsenvaltion arvion mukaan neljännesvuosikatsauksen antamisvelvollisuuden poistaminen johtaisi sijoitustoiminnan lyhytjänteisyyteen tai pienten ja keskisuurten yritysten listautumiskynnyksen kohoamiseen, voitaisiin neljännesvuosikatsausten antamista edellyttää jäsenvaltion lainsäädännössä jatkossakin. Lisäksi pörssin säännöissä voitaisiin edellyttää tiheämpää säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja yhtiöt voisivat myös vapaaehtoisesti julkistaa taloudellisia katsauksia useammin kuin puolivuosittain.

Eduskunnan talousvaliokunnan lausunnon (2 / 2012 vp) mukaan uudessa sääntelyssä on pyrittävä löytämään tasapaino toisaalta sijoittajansuojan edellyttämän läpinäkyvyyden ja toisaalta yritystoiminnan kannalta kohtuullisen hallinnollisen taakan välillä.

Neljännesvuosikatsausten antamisvelvollisuuden poistaminen voisi mahdollisesti vähentää pörssiyhtiöiden hallinnollista taakkaa ja lisätä sijoittajien halua tehdä pidemmän aikavälin sijoituksia. Toisaalta sijoittajansuojanperiaate edellyttää, että sijoittajilla on käytössään mahdollisimman ajantasaista informaatiota yhtiöistä. Listautumiskynnyksen madaltaminen pieniltä ja keskisuurilta yhtiöiltä olisi toisaalta myös sijoittajien näkökulmasta tavoiteltavaa, ja siksi listautumista harkitsevien yhtiöiden hallinnollisen taakan tulisi olla kohtuullinen. Eduskunnan talousvaliokunnan lausunnon mukaan NASDAQ OMX Helsinki Oy on katsonut, että Uusi avoimuusdirektiivi madaltaisi pörssiin listautumisen kynnystä.

Suomessa tuli 1.1.2013 voimaan kokonaisuudistuksen läpikäynyt arvopaperimarkkinalaki (746/2012). Osana arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistusta pörssiyhtiöiden tulevaisuuden näkymien esittämisvelvollisuudesta luovuttiin sekä osavuosikatsausten että tilinpäätöstiedotteiden yhteydessä. Tulevaisuudennäkymiä on kuitenkin edelleen esitettävä kirjanpitolain nojalla tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Mikäli Uusi avoimuusdirektiivi implementoidaan kansallisesti ehdotetussa muodossaan, seurauksena on, yhdessä edellä mainitun tulevaisuuden näkymien esittämisvelvollisuuden poistamisen kanssa, sijoittajille tarjolla olevan informaation merkittävä väheneminen aikaisempaan verrattuna, koska neljännesvuosikatsausten ja tulevaisuuden näkymien esittämiseen ei olisi enää velvollisuutta. Tässä tilanteessa pörssiyhtiöiden jatkuvan tiedonantovelvollisuuden merkitys tulisi oletettavasti kasvamaan merkittävästi.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.