Referenssit
 / 
Skanska Asfaltti Oy

Suuri osa asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvausasioista päätökseen – korkein oikeus myönsi valitusluvan vain rajoitetuilta osin

Riitojen ratkaisu
6.9.2017
Tiimi
No items found.
Suuri osa asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvausasioista päätökseen – korkein oikeus myönsi valitusluvan vain rajoitetuilta osin

Korkein oikeus (”KKO”) ilmoitti 6.9.2017 myöntäneensä rajoitetun valitusluvan Vantaan kaupungille ja Lemminkäinen Oyj:lle ns. asfalttikartelliasian vahingonkorvauskanteiden osalta.

Asfalttikartelliasiassa nostetut kanteet olivat laajoja ja niiden osalta käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa lukuisa määrä eri kysymyksiä, liittyen esimerkiksi hallintoprosessissa annetun päätöksen sitovuuteen seuraavassa vahingonkorvausasiassa, vastuuperusteisiin, yhteisvastuuseen, vanhentumiseen, korkovaatimuksiin, prekluusioon, taloudelliseen seuraantoon, arvonlisäverotukseen, vahingon aiheutumiseen sekä vahingon määrään.

Vantaan kaupungille myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, vastaavatko Skanska Asfaltti Oy, NCC Industry Oy ja Asfaltmix Oy kaupungille sillä perusteella, että yhtiöille oli siirtynyt niiden ostamien kartelliyritysten liiketoiminta. Oikeuskysymys koskee sitä, soveltuuko seuraamusmaksuihin sovellettava taloudellisen seuraannon periaate myös vahingonkorvausvastuuseen.

Lemminkäinen Oyj:lle myönnettiin valituslupa Mikkelin ja Rovaniemen kaupungin kanteiden osalta. Valituslupa koskee kysymystä siitä, onko Lemminkäisen korvausvastuu vähentynyt sen vuoksi, että muita asfalttiyhtiötä vastaan esitetyt vaatimukset olivat näissä kanteissa vanhentuneet.

Valituslupaa haki kaikkiaan 27 tahoa: valtio, 21 kaupunkia tai kuntaa sekä 4 asfalttiyhtiötä ja VLT-Trading Oy:n konkurssipesä.

Valituslupahakemuksia oli KKO:ssa vireillä yhteensä 47, joista 23 hakemusta hylättiin kokonaan. Muiden valituslupa-asioiden käsittely jää odottamaan nyt käsiteltäviksi otettujen asioiden ratkaisemista.

Valtiota koskevassa asiassa valtio sekä Lemminkäinen Oyj, Skanska Asfaltti Oy sekä VLT Trading Oy:n konkurssipesä peruuttivat hakemuksensa ja SA-Capital Oy:n hakemus hylättiin. Valtiota koskeva hovioikeuden päätös tuli näin ollen lainvoimaiseksi.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) määräsi vuonna 2009 seuraamusmaksuja asfalttiyhtiöille. Valtio ja useat kaupungit ja kunnat vaativat tämän perusteella yhtiöiltä vahingonkorvauksia Helsingin käräjäoikeudessa ja sittemmin hovioikeudessa. Hovioikeus hylkäsi osan käräjäoikeuden hyväksymistä kanteista sekä alensi yhtiöiden maksettavaksi tuomittuja korvauksia.

Helsingin käräjäoikeudessa on edelleen lepäämässä useita samaa asiaa koskevia vahingonkorvauskanteita, joissa kantajina on kaupunkeja, kuntia sekä yksityisiä yrityksiä.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.