Palvelut
 / 
Riitojen ratkaisu

Riitojen ratkaisu

Merilampi on Suomen tunnetuimpia ja monipuolisimpia asianajotoimistoja riitojen ratkaisun ja konfliktinhallinnan alalla. Pidämme tärkeänä, että riidassa tai muussa oikeudellisessa konfliktitilanteessa saavutetaan asiakkaamme kokonaisedun kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Huomioimme toiminnassamme riitaan tai konfliktiin liittyvät muutkin kuin oikeudelliset intressit. Tarjoamme strategista neuvonantoa konflikti- ja riitatilanteissa ja avustamme asiakkaitamme neuvotteluissa vastapuolen kanssa sekä sovittelumenettelyissä tai muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä.

Toimimme asiakkaidemme asiamiehinä paitsi yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä niin myös erityistuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa sekä hallinto-oikeuksissa. Avustamme asiakkaitamme myös mm. turvaamistoimiasioissa sekä tuomioiden ja muiden ratkaisujen täytäntöönpanossa.

Palvelut

Oikeudenkäynnit

Yritystoiminnan yhteydessä voi syntyä mitä moninaisempia erimielisyyksiä. Vastapuolena voi olla esimerkiksi yrityksen asiakas, yhteistyökumppani, työntekijä, kilpailija tai viranomainen. Erimielisyys saattaa rajoittua Suomeen tai olla luonteeltaan kansainvälinen. Koska erimielisyyksistä aiheutuvat riskit ovat erilaisia, oikean lähestymistavan valinta edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Lähestymme riitakysymyksiä käytännönläheisesti ja ratkaisuhakuisesti asiantuntemukseemme ja kokemukseemme nojautuen. Asiakkaamme arvostavat sitä, että otamme riita-asiat nopeasti hallintaamme.

Merilampi on tunnetuimpia ja monipuolisimpia asianajotoimistoja oikeudenkäyntien alalla. Avustamme asiakkaitamme vaativissa ja laaja-alaista osaamista edellyttävissä oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä mm. turvaamistoimi- ja tuomioiden täytäntöönpanoasioissa.  Avustamme asiakkaitamme sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa sekä hallinto-oikeuksissa.

Välimiesmenettelyt

Välimiesmenettely on tuomioistuinprosessille vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jota käytetään vakiintuneesti yritysten välisten riitojen ratkaisussa. Sen tavoitteena on riidan ratkaiseminen joustavasti, kustannustehokkaasti, luottamuksellisesti ja nopeasti.

Etenkin kansainväliset välimiesmenettelyt eroavat monin tavoin suomalaisesta oikeudenkäynnistä ja niiden tehokas ja menestyksellinen hoitaminen edellyttää erityisosaamista ja kokemusta. Edustamme jatkuvasti asiakkaitamme sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Lisäksi asianajajamme toimivat myös välimiehinä välimiesmenettelyissä.

Konfliktinhallinta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Pääsääntöisesti yrityksen kannalta paras tapa ratkaista syntymässä oleva riita on saada sen syntyminen tai ainakin eskaloituminen estettyä ja toissijaisesti saada riita sovittua hyvillä ehdoilla mahdollisimman nopeasti ilman oikeudellisia prosesseja.

Tarjoamme asiakkaillemme strategista neuvonantoa riitojen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn ja jo syntyneiden konfliktien hallintaan. Lisäksi avustamme asiakkaitamme sovitteluun ja muuhun vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Monet toimistomme asianajajista ovat Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita.

Vastuukysymykset

Asianajajiemme päivittäiseen työhön kuuluu asiakkaidemme neuvominen ja avustaminen erilaisissa yhtiön ja sen hallituksen jäsenten sekä muun johdon ja tilintarkastajien vastuukysymyksissä.

Eri vastuulajien syvällinen tuntemus sekä selkeä ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa ovat keskeisiä vahvuuksiamme vastuukysymyksiä koskevissa toimeksiannoissa.

Palvelut

  • Arvopaperimarkkinoihin liittyvät asiat
  • Markkinointiin liittyvät kysymykset
  • Vahingonkorvaus- ja tuotevastuutapaukset
  • Erilaiset sopimusvastuukysymykset
  • Hallituksen jäsenten, muun johdon ja tilintarkastajien vastuuta koskevat kysymykset
  • Vastuut tietosuoja-asioissa
  • Työsuojeluun liittyvät asiat
  • Ympäristövastuu

Tapahtumat

Merilammen juuret ovat yhtiöoikeudessa, joten meillä on hyvin kokonaisvaltainen näkemys liikejuridiikkaan, yritysten liiketoimintaan ja laajemminkin liike-elämään.
No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.