Resonance Ltd (jäljempänä ”Resonance”) on kansainvälisesti toimiva aivojen kuvantamisteknologiaa valmistava yhtiö, jonka osakkeella käydään kauppaa yhdysvaltalaisilla säännellyillä markkinoilla ja jonka päätoimipaikka sijaitsee San Diegossa, Kaliforniassa. Yhtiön on perustanut vuonna 1999 Suomesta lähtöisin oleva IT-insinööri Martin Hultz (jäljempänä ”Hultz”), joka on toiminut Resonancen toimitusjohtajana aina yhtiön perustamisesta tähän päivään saakka.

Nykyisin Resonancen yksi menestyvimmistä liiketoiminnoista keskittyy PET-skannereiden valmistamiseen ja Resonancen palveluksessa työskentelevän kanadalaistaustaisen John Carterin (jäljempänä ”Carter”) kehittelemään radioaktiiviseen isotooppiyhdistelmään (jäljempänä ”Delta Tracer”), jonka avulla PET-skannausteknologiaa voidaan käyttää uudenlaisissa tarkoituksissa. Carter on lisäksi merkittävä tekijä Resonancen tuote- ja palvelukehityksen kannalta.

Suomalaisilla markkinoilla toimiva Keidas Oy (jäljempänä ”Keidas”) on kotimainen terveydenhoitoon keskittyvä yhtiö, jonka taustalla on merkittäviä pääomasijoittajia. Tällä hetkellä Keitaalla on Suomessa 20 toimipistettä, joissa se tarjoaa terveydenhoitopalveluita muun muassa urheilijoiden saamiin pääalueen vammoihin. Yhtiön tarkoitus on toimia jatkossa uraauurtavana terveydenhuollon pioneerinä Suomen markkinoilla etenkin aivotraumatologiaan liittyvässä diagnostiikassa.

Keidas on lähestynyt alustavasti Resonancea tarkoituksenaan hankkia toimialaan liittyviä PET-skannereita käytettäväksi Suomessa. Lisäksi Keidas on erityisen kiinnostunut Resonancen tarjoamiin PET-skannereihin liittyvästä Carterin henkilökohtaisesti toteuttamasta koulutuksesta, jonka pohjalta Keidas voisi vallata jalansijan markkinoilta, jolla ei vielä tällä hetkellä ole Suomessa suurta kilpailua. PET-skannerit itsessään olisivat hankittavissa myös muilta toimijoilta kuin Resonancelta. Kuitenkin, jotta PET-skannereita voitaisiin käyttää tehokkaasti siihen tarkoitukseen, johon Keidas on PET-skannerit hankkimassa, Keidas tarvitsee Resonancen Carterin tarjoamaa koulutusta PET-skannereihin ja hänen itsensä kehittämään Delta Traceriin liittyen.

Alustavissa keskusteluissa on puhuttu, että Keidas hankkisi Resonancelta 20 kappaletta PET-skannereita 10 miljoonan euron kokonaiskauppahinnalla. Osana kokonaisjärjestelyä Resonance tarjoaisi Carterin asiantuntevaa koulutuspalvelua Keitaan henkilöstölle koskien PET-skannereita ja Delta Traceria. Tällöin 45 prosenttia kokonaiskauppahinnasta koostuisi Carterin Resonancen kautta tarjoamasta koulutuksesta. Carterin pitämäksi sovitun koulutuksen on tarkoitus olla niin yksityiskohtaista ja kattavaa, että se rinnastuisi pitkälle menevään terveydenhuollon lisäkoulutukseen. Koko koulutus saataisiin järjestettyä noin kahden vuoden ajalle sijoittuvissa koulutuskokonaisuuksissa.

Vastaavasti Resonance on alustavissa keskusteluissa ollut myötämielinen sopimuksen syntymisen suhteen, kuitenkin sopimuksen yksityiskohdat kauppahintaa lukuun ottamatta ovat vielä pitkälti avoinna.

Yhteistyön aloittaminen Resonancen kanssa vaikuttaa Keitaan hallituksen mukaan tällä hetkellä hyvinkin todennäköiseltä, ja valmistelevana toimena ennen Resonancen kanssa tehtävää sopimusta Keidas on tehnyt Suomessa mittavia investointeja, joiden tarkoitus on mahdollistaa ostettujen PET-skannereiden ja muiden palveluiden mahdollisimman nopea lanseeraus kotimaan markkinoilla ennen kuin yhtiön kilpailijat ymmärtävät markkinatilanteen ja sen suomat mahdollisuudet Suomessa.

Ennakkotehtävän kuvaus

Keitaan hallitus on päättänyt esittää Resonancelle yhteistoiminnan perustavaa sopimusta. Keitaan hallituksen puheenjohtaja Kimmo Solmunen (jäljempänä ”Solmunen”) lähestyy Teitä tarkoituksenaan antaa Teille toimeksianto laatia Keidas Oy:n hallitukselle lyhyt muistio keskeisistä, sopimusehdoissa huomioitavista asioista Keitaan ja Resonancen välisen yhteistyösopimuksen myöhempää laatimista varten.

Solmunen kertoo, että Keitaan hallitus on toiveikas yhteistyön suhteen, mutta laadittavan yhteistyösopimuksen osalta avoimena on vielä monia sellaisia kysymyksiä, joiden osalta Keidas haluaisi turvata oman selustansa asianmukaisella tavalla. Solmunen on luetellut puhelimessa käydyssä keskustelussa seuraavia olennaisia seikkoja, joihin Keidas toivoisi erityisesti kiinnitettävän huomiota:

  • Yhteistyösopimuksen tavoitteiden kannalta Carterin Resonancen kautta tarjoama palvelu on Keitaalle sopimuksen syntymisen osalta avainasemassa.
  • Käyttöönotettava hoito on vielä tällä hetkellä hyvin kokeellista ja siihen liittyy riskejä esimerkiksi potilasturvallisuuteen liittyen. Potentiaalisesti tähän liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä myös Keitaan kannalta, mihin olisi tärkeää varautua.
  • Keidas on jo nyt tehnyt niin mittavat investoinnit Suomessa, ettei niiden voida antaa valua hukkaan. Kilpailijoiden ilmaantuminen markkinoille vastaavanlaisella liiketoimintakonseptilla voisi tehdä Keitaan jo tekemät investoinnit osaksi arvottomiksi.
  • Alustavissa keskusteluissa Resonance on ehdottanut yhteistyösopimukseen soveltuvaksi laiksi Kalifornian osavaltion lakia. Tämä ei ole Keitaalle vaihtoehto, mutta asian luonteesta johtuen Resonance tuskin hyväksyisi Suomen lakia.
  • Mahdollisen riitaisuuden osalta huomioon otettava se, että Resonancen varallisuus sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella.

Ennakkotehtävän palautus

Tehtävänänne on laatia lyhyt muistio edellä mainittujen tietojen ja päämiehenne toiveiden perusteella. Muistio kirjoitetaan suomen kielellä. Muistion pituus saa olla korkeintaan 3 sivua pois lukien mahdollinen kansilehti, kirjoitettuna fontilla Times New Roman ja fonttikoolla 12, riviväli 1,5 (tai vastaavasti).

Vastaukset ennakkotehtävään tulee toimittaa sähköpostiviestin liitteenä osoitteeseen niina.virkkala@merilampi.com viimeistään maanantaina 21.10.2019. Myöhässä toimitettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Lisätietoja

Otamme vastaan ennakkotehtävää koskevia kysymyksiä ja tarkennuksia. Mikäli katsomme, että niihin on hyvä vastata, lähetämme kysymykset vastauksineen kaikkien parien tiedoksi. Kysymyksiä voi lähettää 15.10.2019 saakka osoitteeseen info@merilampi.com.

Lue lisää Merilampi Casesta.