Ajankohtaista
 / 
Kilpailulakiin sote-palveluja koskevat yrityskauppasäännöt

Kilpailulakiin sote-palveluja koskevat yrityskauppasäännöt

Kilpailu- ja EU-oikeus
22.6.2017
Merilammen toimiston julkisivun pääty ja sateenkaari
No items found.
Liittyvät palvelut

Kilpailulakia esitetään muutettavaksi siten, että yrityskauppoja sääntelevään 4 lukuun lisätään määräaikainen sote-palveluja koskeva säännös. Ehdotettu uusi 22 a § laajentaisi ilmoitusvelvollisuuden koskemaan kaikkia yrityskauppoja, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon-palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Myös määräaika sote-yrityskauppojen tutkinnalle pitenee merkittävästi.

Kilpailulain 22 §:n 1 momentin mukaan yrityskauppa on ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”), jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. Jos kuitenkin EY:n Sulautuma-asetus soveltuu, niin silloin sovelletaan ko. asetusta ja yrityskauppa ilmoitetaan tavallisesti EU:n komissiolle.

Hallituksen esityksen (HE 76/2017) mukaan voimassa olevista yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajoista seuraa, että valtaosa sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla tapahtuvista yrityskaupoista jäisi yrityskauppavalvonnan ulkopuolelle. Esityksen tavoitteena on saattaa KKV:n arvioitavaksi ennen sote-uudistuksen täysimääräistä toteutumista kaikki sosiaali- tai terveysalan yrityskaupat. KKV voisi liikevaihtorajoista riippumatta puuttua sote-palvelualaan liittyviin yrityskauppoihin, jos ne estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla, esimerkiksi maakunnan alueella. Tarkoituksena ei ole muuttaa yrityskaupan hyväksyttävyyden arviointiperiaatteita, vaan arviointi perustuisi edelleen ns. SIEC-testiin (significant impediment of effective competition).

Uuden 22 a §:n mukaan yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin liikevaihtorajoista riippumatta kaikkiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sote-palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- ja kuvantamispalveluja.

Ilmoitusvelvollisuudesta olisi kuitenkin neljä poikkeusta. Yrityskauppaa ei tarvitse ilmoittaa KKV:lle, jos:

  1. yrityskaupan kaikki osapuolet ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia;
  2. yrityskaupan kaikki osapuolet toimivat saman sote-palveluja tuottavan yrityksen tai yritysryhmän nimissä;
  3. kyseessä on yrityskauppa hyvin pienten sote-palveluyritysyritysten välillä eli kaupan osapuolia on kaksi ja näistä toinen on enintään viiden sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan ammattihenkilön palveluja myyvä yritys; tai
  4. kyseessä on yrityskauppa, jossa hankinnan kohde, sulautuva yhteisö tai säätiö taikka perustettava yhteisyritys eivät toimi Suomessa sote-palvelujen tai terveyspalveluihin liittyvien kuvantamis- tai laboratoriopalvelujen markkinoilla, eikä näihin läheisesti liittyvillä markkinoilla. Tämä poikkeus kattaa esimerkiksi monialayritysten tai pääomasijoittajien toteuttamat yrityskaupat, joissa hankinnan kohde on muilla kuin poikkeuksessa mainituilla markkinoilla toimiva yritys.

Ilmoitus voitaisiin kuitenkin tehdä ns. kevennetyllä ilmoituskaavalla, jollei KKV vaadi normaalia yrityskauppailmoitusta. Tämä on yritysten kannalta positiivista, jotta nyt laajennettu ilmoitusvelvollisuus ei muodostuisi vaadittavien resurssien kannalta kohtuuttomaksi.

Säännöksellä myös pidennettäisiin KKV:n käsittelyaikaa sote-palveluja koskevissa yrityskaupoissa 45 työpäivään, kun muissa yrityskaupoissa käsittelyaika on kuukausi. Vastaavasti täytäntöönpanokielto pitenee kuukaudesta 45 työpäivään. Täytäntöönpanokielto raukeaa, ellei markkinaoikeus toisin määrää 45 työpäivän kuluessa kieltoesityksestä.

Kilpailulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2017. Säännös on määräaikainen ja sitä sovellettaisiin yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1. päivää tammikuuta 2019.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.