Ajankohtaista
 / 
Muutokset kuluttajansuojalakiin tuovat uusia velvollisuuksia ja oikeuksia yrityksille

Muutokset kuluttajansuojalakiin tuovat uusia velvollisuuksia ja oikeuksia yrityksille

Kilpailu- ja EU-oikeus
1.2.2014
Henkilö pitää kädessään puhelinta jossa auki Merilammen nettisivut
No items found.
Liittyvät palvelut

Direktiivi kuluttajan oikeuksista (2011/83/EU) korvaa direktiivin kuluttajansuojasta etämyynnissä (97/7/EY) ja direktiivin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta (85/577/ETY) 13.6.2014 alkaen.

Direktiivin tarkoitus on harmonisoida kuluttajansuojalakeja ympäri jäsenvaltioita ja poistaa rajat ylittävän tavara- ja palvelukaupan esteitä, jotka johtuvat toisistaan poikkeavista kansallisista laeista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi direktiivi rajoittaa kansallisen sääntelyn astetta, jota jäsenvaltiot voivat käyttää kuluttajien suojan parantamiseksi tai vähentämiseksi. On odotettavissa, että kuluttajansuojalakien harmonisointi lisää jäsenvaltioiden välistä kauppaa.

Kuluttajansuoja on ollut laajalti keskusteltu aihe Suomessa. Uusi direktiivi aiheuttaa kuluttajansuojalakiin aineellisoikeudellisia muutoksia, joista jotkin hyödyttävät elinkeinonharjoittajaa suomalaisen kuluttajan kustannuksella. Merkittävimmät muutokset liittyvät kuluttajan oikeuteen palauttaa etämyynnissä tai elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella hankittu tavara sekä elinkeinoharjoittajan velvollisuuteen antaa tietoja kuluttajalle.

Kuluttajansuojalain nykyisen sanamuodon mukaan kuluttajalla on ehdoton oikeus palauttaa Internetin tai muiden etämyyntimenetelmien kautta ostetut tavarat veloituksetta. Direktiivin 14 artiklan mukaan kuluttaja puolestaan vastaa välittömästi tavaran palauttamisesta aiheutuvista kuluista, ellei elinkeinonharjoittaja ole suostunut vastaamaan niistä tai hän on laiminlyönyt ilmoittaa kuluttajalle, että kuluttajan on vastattava niistä. Tämän johdosta suomalaisella kuluttajalla ei enää tulevaisuudessa ole oikeutta palauttaa tuotteita ilmaiseksi, ellei tästä ole erikseen sovittu elinkeinonharjoittajan kanssa. On kuitenkin mahdollista, että elinkeinonharjoittajat myöntävät jatkossakin kuluttajille oikeuden ilmaisiin palautuksiin.

Lisäksi on huomionarvoista, että uusi direktiivi kuluttajan oikeuksista asettaa kuluttajalle velvollisuuden ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle tavaran palauttamisesta. Tällä hetkellä kuluttajansuojasääntely hyväksyy pelkän tavaran palauttamistoimen ilmoituksena palautuksesta. Tulevaisuudessa tämä ei enää riitä palautusilmoitukseksi, vaan peruuttamisesta tulee ilmoittaa erikseen. Uusi direktiivi tuo malliperuuttamislomakkeen peruuttamisilmoitusta varten, mutta kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse käyttää mitään erityistä lomaketta peruutusilmoitukseen.

Uusi direktiivi pidentää määräaikaa, jonka aikana kuluttajat voivat peruuttaa kauppasopimuksen, seitsemästä kalenteripäivästä 14 kalenteripäivään. Tämä ei kuitenkaan vaikuta suomalaisiin kuluttajiin, sillä kuluttajansuojalaki antaa jo nykyisinkin kuluttajalle 14 kalenterinpäivän määräajan sopimuksen peruuttamiseen.

Elinkeinonharjoittajan velvollisuuksien osalta direktiivi asettaa elinkeinonharjoittajalle kattavan velvollisuuden tiedottaa kuluttajaa ennen sellaisen ostoksen tekoa, joka tapahtuu etämyyntiteitse tai elinkeinonharjoittajan toimitilojen ulkopuolella. Tällä hetkellä kuluttajansuojalaki sisältää vain yleisluontoisemman luettelon asioista, joista kuluttajaa on tiedotettava. Tulevaisuudessa elinkeinonharjoittajan on tiedotettava kuluttajalle muun muassa ostoksen kokonaiskustannukset (sisältäen verot ja toimituskustannukset, mikäli mahdollista), tuotteiden digitaalinen yhteensopivuus ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet.

Lisäksi direktiivi kuluttajan oikeuksista tuo mukanaan joitakin lisäkorjauksia esimerkiksi Suomen kuluttajansuojalain vaaranvastuun siirtymistä ja viivästystä koskeviin säännöksiin. Tämän ohella kuluttajiin kohdistuvaa markkinointia koskevista säännöistä tulee yksityiskohtaisemmat.

Direktiivi kuluttajan oikeuksista on implementoitu Suomessa aikataulussa. Tämän johdosta muutokset Suomen kuluttajansuojalakiin tulevat voimaan 13.6.2014.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.