Ajankohtaista
 / 
Komissio julkaissut verkkokauppaa koskevan alakohtaisen tutkimuksen alustavat päätelmät

Komissio julkaissut verkkokauppaa koskevan alakohtaisen tutkimuksen alustavat päätelmät

Kilpailu- ja EU-oikeus
30.9.2016
Pöydällä kahvikuppi ja tietokone, jossa auki verkkokaupan sivut
No items found.
Liittyvät palvelut

Alustava raportti vahvistaa verkkokaupan merkityksen olevan kasvussa EU:n alueella. Komissio on kiinnittänyt huomiota joihinkin liiketoimintakäytäntöihin, jotka saattavat rajoittaa verkkokaupan kilpailua. Komissio kehottaa yrityksiä tarkastamaan jakelusopimuksensa ja saattamaan ne tarvittaessa kilpailuoikeussääntöjen mukaisiksi.

Komission 15. syyskuuta 2016 julkaisema 290-sivuinen alustava raportti on jatkoa komission toukokuussa 2015 käynnistämälle sähköisen kaupankäynnin kilpailunrajoituksia koskevalle alakohtaiselle tutkimukselle. Se on osa komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Alakohtaisessa tutkinnassa komissio keskittyy erityisesti yritysten asettamiin esteisiin, jotka haittaavat tavaroiden ja palvelujen rajat ylittävää verkkokauppaa aloilla, joilla sähköinen kaupankäynti on laajinta (esimerkiksi elektroniikka, urheiluvälineet, vaatteet ja jalkineet sekä digitaalinen sisältö). Tutkimuksen tarkoituksena on saada yleinen käsitys vallitsevista markkinatrendeistä, kerätä todisteita mahdollisista kilpailunrajoituksista, jotka liittyvät verkkokaupan kasvuun sekä saada käsitys yleisistä, mahdollisesti kilpailua rajoittavista liiketoimintakäytännöistä ja niiden käytön tarkoituksesta.

Komission alustava raportti perustuu noin 1800 toimijan vastauksiin komission lähettämään kyselylomakkeeseen. Komissio on myös analysoinut noin 8000 jakelusopimusta.

Osana alakohtaista tutkimusta, komissio julkaisi maaliskuussa 2016 päätelmänsä koskien maarajoituksia eli ns. geo-blokkausta, joka liittyi myös komission alakohtaiseen tutkimukseen. Geo-blokkaus tarkoittaa sitä, että yritykset tai verkkokauppaa harjoittavat toimijat rajoittavat tai estävät kuluttajia hankkimasta tuotteita taikka digitaalista sisältöä kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Tärkeimmät päätelmät

Kuluttajatuotteiden osalta komissio toteaa, että valmistajat ovat vastanneet verkkokaupan kasvuun omaksumalla erilaisia keinoja, joiden avulla ne voivat paremmin kontrolloida tuotteidensa jakelua ja brändiensä asemointia. Etenkin valikoivia jakelujärjestelmiä, joissa tuotteita voivat myydä vain ennalta valitut valtuutetut myyjät, käytetään aikaisempaa laajemmin. Tuotteiden valmistajat myös myyvät entistä enemmän tuotteitaan suoraan kuluttajille. Komissio on havainnut tietyntyyppisiä rajoituksia ja käytäntöjä, jotka tietyissä olosuhteissa voivat vaikeuttaa rajat ylittävää verkkokauppaa taikka verkkokauppaa yleisesti ja siten viime kädessä haittaavat kuluttajien mahdollisuuksia hyötyä verkkokaupan laajemmista valikoimista sekä edullisemmista hinnoista.

Esimerkkejä tällaisista rajoituksista ovat:

  • rajat ylittävään kauppaan liittyvät rajoitukset (etenkin sopimusperusteinen geo-blokkaus)
  • jälleenmyyntihintaan liittyvät rajoitukset
  • hintavertailusivustojen käyttöön liittyvät rajoitukset
  • sähköisissä markkinapaikoissa tapahtuvaa myyntiä koskevat rajoitukset.

Digitaalisen sisällön osalta komissio kiinnittää huomiota etenkin markkinoille pääsyn, laajentumisen ja innovaation esteisiin. Komissio korostaa, että lisenssin saaminen sisällön tekijänoikeuden haltijalta on erittäin tärkeää digitaalisen sisällön tarjoajille.

Alustavan raportin mukaan tekijänoikeutta koskevat lisenssisopimukset ovat monimutkaisia ja yksinomaisten sopimusten käyttö yleistä. Yksinomaisuus voidaan järjestää eri keinoin, esimerkiksi määräämällä millä alueilla sisällön tarjoajat voivat toimia tai mitä tekniikkaa he voivat käyttää.

Edelleen komissio toteaa, että pitkäkestoiset lisenssisopimukset sisällön tuottajien ja oikeuksien haltijoiden välillä olevat yleisiä ja, että niihin liittyy usein mahdollisuus sopimuksen uusimiseen automaattisesti. Komission mukaan tällaiset sopimukset voivat haitata uusien toimijoiden pääsyä markkinoille sekä pienempien digitaalista sisältöä tarjoavien toimijoiden kasvumahdollisuuksia.

Geo-blokkaus on jo komission maaliskuussa 2016 esittämien päätelmien mukaan yleistä ja, jos geo-blokkaus johtuu toimittajien ja jakelijoiden välisistä sopimuksista, se saattaa rajoittaa kilpailua sisämarkkinoilla EU:n kilpailuoikeussääntöjen vastaisesti.

Komissio katsoo tapauskohtaisen arvioinnin tarpeelliseksi selvitettäessä rajoittavatko jotkin lisensointiin liittyvät käytännöt kilpailua ja ovatko täytäntöönpanotoimet tarpeellisia tehokkaan kilpailun varmistamiseksi.

Mitä seuraavaksi

Raportin julkaisemisesta alkoi kahden kuukauden konsultaatioaika, jonka aikana eri sidosryhmät voivat kommentoida komission raporttia sekä tuoda esiin näkemyksensä komission päätelmistä ja vallitsevista käytännöistä. On suositeltavaa, että yritykset, jotka käyttävät verkkokauppaa liiketoiminnassaan, tutustuvat komission alustavaan raporttiin ja toimittavat näkemyksensä 18.11.2016 mennessä osoitteeseen: COMP-E-COMMERCE@ec.europa.eu.

Komissio julkaisee lopullisen raporttinsa vuoden 2017 keväällä. Siinä otetaan huomioon konsultaation tulokset ja selvitetään, mitä mahdollisia lainsäädäntömuutoksia komission omien selvitysten ja konsultaation tulosten perusteella on tulossa.

Merkittäviä kilpailuoikeussääntöjen muutoksia ei ole odotettavissa, mutta esimerkiksi geo-blokkauksesta on jo annettu esitys asetukseksi eli voimaantullessaan suoraan velvoittavaksi laiksi. Joka tapauksessa on todennäköistä, että jatkossa komissio keskittyy täytäntöönpanotoimissaan aikaisempaa enemmän vertikaalisiin kilpailunrajoituksiin ja etenkin verkkokaupassa käytettyihin sopimuksiin ja käytäntöihin. Aikaisemmin kansalliset kilpailuviranomaiset ovat kantaneet päävastuun vertikaalisiin sopimuksiin liittyvien kilpailunrajoitusten selvittämisessä ja mahdollisten seuraamusten määräämisessä.

Komissio kehottaa yrityksiä jo tämän alustavan raportin perusteella tarkastamaan jakelusopimuksensa ja saattamaan ne EU:n kilpailuoikeussääntöjen mukaisiksi, jolleivat ne jo nyt sitä ole. Ei ole poissuljettua, etteikö komission tutkinta johtaisi myös tutkintaan ja mahdollisiin kilpailunrajoituksista seuraaviin sakkoihin joidenkin yksittäisten yritysten kohdalla.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.