Entisen työntekijän sähköpostin seuranta johti tuomioon viestintäsalaisuuden loukkaamisesta

Korkein oikeus on tänään 5.5. julkaisemassaan ennakkopäätöksessä KKO:2022:32 linjannut entisen työntekijän työsähköpostin seuraamisesta ja työnantajan edustajan rikosoikeudellisesta vastuusta. Korkein oikeus katsoi työnantajan edustajan syyllistyneen viestintäsalaisuuden loukkaukseen.

Tapauksessa työnantajan edustaja oli työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeen pitänyt auki työntekijän sähköpostiosoitetta ja antanut muille työntekijöille tehtäväksi sähköpostin viestien seuraamisen. Työsuhteen aikana työnantajalla oli ollut työntekijän suostumus tämän sähköpostin käyttämiseen poissaolojen ajalta. Sen sijaan työntekijä ei ollut antanut suostumusta työsähköpostiosoitteen käyttöön työsuhteen päättymisen jälkeen.

Ratkaisun johdosta on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Viestintäsalaisuuden loukkaamiseen voi syyllistyä käyttämällä työnantajan tiedossa olevia työntekijän käyttäjätunnusta ja salasanaa ilman käyttöön oikeuttavaa lupaa.
  • Viestintäsalaisuuden loukkaamiseen voi syyllistyä, vaikka yhtään viestiä ei avattaisi. Riittävää on lähettäjää, vastaanottajaa, tai viestin otsikkoa koskevan tiedon hankkiminen.
  • Työntekijän sähköpostin liian laajasti käytetty tai luvaton seuraaminen voi johtaa työnantajan edustajan henkilökohtaiseen vastuuseen.

Ratkaisu muistuttaa siitä, että työntekijän työsähköpostin seuraaminen on mahdollista vain rajatuissa tilanteissa. Kaikki työntekijän työsähköpostiin liittyvät toimet on harkittava huolella etukäteen.  Tärkeäksi muodostuu yhtiön sisäiset ohjeet ja käytännöt sekä työntekijöiden riittävä koulutus ja tiedotus ohjeista ja käytännöistä. Halutut linjaukset tulee sisällyttää työsopimuksiin ja sopimuksiin työsuhteen päättämisestä.

Teknologia, IT ja tietosuoja

Teknologia- ja IT-oikeuteen perehtyneellä ryhmällämme on laaja kokemus teknologiaan ja IT:hen liittyvien kysymysten laadukkaasta hoitamisesta. Avustamme asiakkaitamme jatkuvasti erilaisissa teknologian hyödyntämiseen ja jakelemiseen liittyvissä sopimusjärjestelyissä, kuten lisenssi- ja jakelusopimuksissa. Niin ikään ryhmämme avustaa asiakkaitamme jatkuvasti ohjelmistojen ja IT-palveluiden kehittämiseen, myyntiin, lisensointiin, jakeluun ja ylläpitoon liittyvissä toimeksiannoissa. Näihin kuuluvat myös avoimeen lähdekoodiin ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Asiantuntijamme neuvovat yrityksiä erilaisissa tietosuoja-asioissa sekä henkilötietojen hankintaan, käyttöön ja suojelemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työoikeus

Toimimme työnantajan juridisena tukiverkkona HR-kysymyksissä. Olemme mukana rakentamassa uutta organisaatiota ja luomassa työsääntöjä ja työsopimuksia, edustamme asiakkaitamme työsuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä avustamme yhteistoimintaneuvotteluissa. Elämme mukana kaikissa työnantajan arkeen liittyvissä työoikeudellisissa tilanteissa tavoitteena löytää kestäviä ja yrityksen liiketoimintaa mahdollisimman hyvin tukevia ratkaisuja.

Lisätietoa