Ajankohtaista
 / 
Joukkorahoituslaki tuo uusia rahoitusmahdollisuuksia yritysten kasvuun

Joukkorahoituslaki tuo uusia rahoitusmahdollisuuksia yritysten kasvuun

Yritysjärjestelyt ja rahoitus
3.5.2016
WTC-talon julkisivu sinistä taivasta vasten

Hallitus on 7.4.2016 antanut esityksen uuden joukkorahoitusta koskevan lainsäädännön voimaansaattamiseksi (HE46/2016). Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2016. Lain soveltamisalaan kuuluu ainoastaan elinkeinotoiminnan rahoituksessa hyödynnetty laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Muut joukkorahoituksen muodot, kuten esimerkiksi lahjoitus- ja palkintopohjainen joukkosponsorointi on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Lakiehdotuksen keskeiset osat koskevat joukkorahoituksen välittäjiä. Tällä hetkellä sijoitusmuotoista joukkorahoitusta sääntelevä sijoituspalvelulaki on hallinnollisesti tarpeettoman raskas. Uusi laki keventää sääntelyä. Välittäjien ei tulevaisuudessa tarvitse liittyä sijoittajien korvausrahastoon, vähimmäispääomavaatimus laskee nykyisestä 125 000 eurosta 50 000 euroon ja pääomavaatimuksen vaihtoehdoksi tulee vastuuvakuutus, pankkitakaus tai muu Finanssivalvonnan riittäväksi katsoma vakuus. Uusi laki tarkoittaa laintasoista sääntelyä myös aikaisemmin osin sääntelemättömälle lainamuotoiselle joukkorahoitukselle ja selkeyttää tältä osin lainamuotoisen rahoituksen pelisääntöjä.

Joukkorahoituksen välittäjille kallis ja aikaa vievä toimilupaprosessi korvataan uudessa laissa rekisteröitymisprosessilla, joka on halvempi, yksinkertaisempi ja nopeampi. Ainoastaan rekisteriin merkitty toimija saa tarjota tai välittää joukkorahoitusta. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Joukkorahoitus on keino kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi ja tyypillisesti internetissä toimivien palvelualustojen kautta. Sijoittajille joukkorahoitus voi olla tapa sijoittaa hankkeeseen, jossa on suuremmat tuotto-odotukset ja riskit kuin perinteisissä sijoituskohteissa.

Internetin yleistynyt käyttö ja laajempi saavutettavuus ovat mahdollistaneet joukkorahoituksen hyödyntämisen huomattavasti laajamittaisemmalla tavalla kuin aiemmin. Hallituksen esityksen mukaan sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen markkina-arvo Suomessa vuonna 2015 on ollut noin 15,5 miljoonaa euroa (yleisöltä yrityksille kerätty osakemuotoinen pääoma) ja lainamuotoisen rahoituksen noin 68,9 miljoonaa euroa (josta kuluttajille välitettyjen vertaislainojen määrä noin 46,3 miljoonaa euroa ja yrityksille välitettyjen lainojen pääoma noin 22,6 miljoonaa euroa).

Uuden joukkorahoituslain on tarkoitus selkeyttää lainsäädäntöä, parantaa sijoittajansuojaa, lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja sekä näin toimien monipuolistaa rahoitusmarkkinoita. Toiveena on lainsäädännön avulla edistää ja helpottaa varsinkin pienten ja keskisuurten sekä aloittavien yritysten rahoituksen saatavuutta.

Kysy lisää

No items found.

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.