Ajankohtaista
 / 
Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanja käynnistyy – tarjolla maksutonta riitojen sovittelua

Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanja käynnistyy – tarjolla maksutonta riitojen sovittelua

Riidanratkaisu
29.9.2021
Mukana Sovittelun syksy -kampanjassa bannerikuva

Asianajajaliitto osallistuu tuomioistuinten jutturuuhkan purkamiseen Sovittelun supersyksyksi nimetyllä pro bono -kampanjalla, joka alkaa lokakuun alusta ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Merilammelta Jussi Ikonen ja Heidi Merikalla-Teir toimivat sovittelijoina kampanjassa. He ovat kokeneita riidanratkaisun asiantuntijoita, jotka toimivat välimiestehtävien lisäksi sovittelijoina liike-elämän riitojen sovitteluissa.

Sovittelun supersyksy -kampanjan pääperiaatteet

Sovittelun supersyksy -kampanjassa lähes 80 Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saanutta asianajajaa on sitoutunut tarjoamaan riidan osapuolille ilmaisen sovittelun 1.10.–31.12.2021 välisenä aikana. Kampanjan sovittelut sisältävät lähtökohtaisesti yhden päivän valmistelua ja yhden päivän sovittelua.

Kampanjassa voidaan sovitella niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin välisiä riitoja. Perhe- ja huoltajuusriidat on kuitenkin rajattu kampanjan ulkopuolelle, koska tuomioistuimilla on vakiintunut menettelynsä niiden sovitteluun.

Juttu voidaan ottaa mukaan kampanjaan, mikäli vähintään riidan toisella osapuolella on oma asianajaja, jonka mielestä juttu voidaan riidan luonteen puolesta esittää soviteltavaksi Sovittelun supersyksy -kampanjassa. Myös asiakas voi ehdottaa asianajajalleen riitaa ehdolle kampanjaan.

Erityisesti liike-elämän riidoissa sovittelulla on käyttämätöntä potentiaalia

Kuten Asianajajaliitto toteaa tänään julkaistussa tiedotteessaan, asianajajasovittelu on ollut viime vuosien aikana kasvusuunnassa, mutta sen täyttä potentiaalia ei ole otettu käyttöön. Myös me olemme kiinnittäneet kirjoituksissamme huomiota tähän ja halunneet korostaa sovittelun etuja riidanratkaisukeinona tituleeraten sovittelua riidanratkaisun kruunaamattomaksi kuninkaaksi.

Tuomioistuinten jutturuuhkat ja oikeudenkäyntien pitkä kesto olivat valitettava tosiasia jo ilman koronapandemiaakin. Tilanne on nyt entisestään vaikeutunut ja tarvitsemme sekä nopeita että kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla riidat ja konfliktit saadaan ratkaistua tehokkaasti, mihin sovittelu tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon.

Yrityksissä tehokas riidanratkaisu mahdollistaa yritykselle kyvyn keskittyä liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen sekä vastaantulevien haasteiden selättämiseen pitkien oikeusprosessien sijaan. Muistettava on, että yrityksen johdon tehtävä on kaikessa toiminnassaan pyrkiä tekemään yrityksen kokonaisedun kannalta parhaita ratkaisuja. Riiteleminen niin sanotusti pitkän kaavan mukaan on vain harvoin yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta perusteltua.

Toisinaan oikeusprosessin käynnistymistä ei yrityksissä kuitenkaan voi välttää. Sovittelun etuna on se, että sitä voi kokeilla myös sillä aikaa, kun yritys odottaa mahdollisen oikeusprosessin edistymistä. Mikäli asianosaiset eivät sovittelussa pääse asiassa kokonaan tai osittain sovinnolliseen ratkaisuun, asianosaiset voivat jatkaa välimiesmenettelyyn tai oikeudenkäyntiin siten, kuten aiemmin oli sovittu. Jos taas sovittelu johtaa toivottuun lopputulokseen, välimiesmenettely tai oikeudenkäynti voidaan peruuttaa.

Sovittelun edut ovat kiistattomat

Sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely, jossa puolueeton kolmas osapuoli (sovittelija) avustaa asianosaisia riidan sovinnollisessa ratkaisussa ja/tai riitojen välttämisessä. Sovittelija pyrkii keskusteluiden ja kysymysten avulla edistämään asianosaisten välistä vuoropuhelua, intressien ja tarpeiden ymmärtämistä sekä neuvotteluita. Konfliktin ulkopuolisena henkilönä sovittelija pystyy tarkastelemaan asiaa objektiivisesti ja onnistuu usein auttamaan asianosaiset eteenpäin jumittuneesta neuvottelutilanteesta.

Sovittelija ei tee riidan kohteena olevaa asiaa koskevia juridisia päätöksiä tai ratkaisuja. Onnistuneen sovittelun lopputuloksena on sovintosopimus, jossa sovitaan konfliktin kokonaisratkaisusta – niin taloudellisista suorituksista kuin mahdollisista muistakin ehdoista. Parhaassa tapauksessa asianosaiset löytävät myös uusia yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia, joita lähdetään viemään yhdessä eteenpäin.

Sovittelua luonnehditaan usein kustannustehokkaaksi, nopeaksi, joustavaksi, suoraviivaiseksi sekä käyttäjäystävälliseksi tavaksi ratkaista konflikteja. Tämä johtuu erityisesti siitä, että sovittelussa noudatettava prosessi on vapaasti sovittavissa, ja konflikti voidaan ratkaista jopa yhden sovittelupäivän aikana. Sovittelupäivää edeltää tällöin osapuolten kirjallisten näkemysten esittäminen asian osalta. Sovittelun käyttö on edullisempaa kuin konfliktin tai riidan ratkaiseminen muiden riidanratkaisumenettelyiden kautta. Sovittelun kustannukset muodostuvat sovittelijan palkkiosta, joka perustuu kohtuulliseen, ennakolta sovittuun tunti- tai päivähintaan, ja sovittelijan mahdollisista kuluista. Näiden kulujen lisäksi asianosaisille aiheutuu kuluja mahdollisen asiamiehen käytöstä. Asiamiehen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista.

Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanjan aikana sovittelijat eivät peri palkkiota työstään. Nyt on erinomainen mahdollisuus päästä kokemaan se lisäarvo, mitä sovittelusta riidanratkaisukeinona on saavutettavissa.

Lue lisää

Tilaa uutiskirje

Kirjoitamme ja koulutamme säännöllisesti osaamisalueitamme koskevista ajankohtaisista aiheista. Ilmoittamalla sähköpostisi alla olevalla lomakkeella saat jatkossa Merilammen uutiskirjeitä ja tapahtumakutsuja suoraan sähköpostiisi.

Kiitos! Tilauksesi on vastaanotettu.
Jotain meni vikaan. Halutessasi, ota yhteyttä info@merilampi.com.