Veikko Palotie -tutkielmapalkinnon sai Ella Soldan

Ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta vuosittain myönnettävä Veikko Palotie -palkinto annettiin tänä vuonna OTM Ella Soldanille tutkielmastaan ”Julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön hallituksen toimivalta yhtiön omien osakkeenomistajien välisessä valtataistelussa”. Palkinto sisältää Veikko Palotie ‑mitalin ja 4 000 euron suuruisen apurahan.

Tutkielmassaan Soldan tarkastelee julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön hallituksen toimivallan rajoja yritysvaltaustilanteessa. Tutkielman tarkoitus on selvittää, onko osakeyhtiölaista johdettavissa sääntö, joka velvoittaisi julkisesti noteeraamattoman kohdeyhtiön hallituksen saattamaan ostotarjousta vastustavista toimista päättämisen yhtiökokoukselle. Toisin kuin pörssiyhtiössä vastaavan kaltaista tilannetta sääntelevä arvopaperimarkkinalaki, joka velvoittaa, tietyin poikkeuksin, pörssilistatun kohdeyhtiön hallituksen saattamaan puolustautumistoimista päättämisen yhtiökokouksen arvioitavaksi, OYL ei sisällä spesifiä ostotarjoustilanteessa toimielinten kompetenssirajoja sääntelevää normia.

Perinteisesti hallituksen yleistoimivallan on katsottu olevan hyvin laaja, ja modernin osakeyhtiöoikeuden kanta on, että hallituksella on oikeus päättää yleistoimivaltansa turvin myös poikkeuksellisen laajakantoisista ja merkittävistä asioista, kunhan nämä toimet eivät ylitä yhtiöjärjestyksen toimialamääräystä ja ovat toiminnan tarkoituksen mukaisia. Tutkimus testaa tämän kannan istuvuutta ostotarjoustilanteeseen, joka on korostuneen intressikonfliktinen tilanne. (Tiivistelmä: Ella Soldan)

Tutkielman Merilammella arvioinut toimitusjohtaja Jussi Ikonen perusteli valintaa seuraavasti: ”Ellan pro gradu -tutkielma on erinomainen opinnäytetyö. Siinä haastetaan hyvin perustellusti vakiintunut ajattelu julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön toimielinten välisistä toimivaltasuhteista ja samalla tarjotaan konkreettisia työkaluja valtataistelutilanteen keskellä toimivalle yhtiölle. Tällaiselle tasolle pääseminen opinnäytetyössä on poikkeuksellista.

Palkinnon jakavat yhteistyössä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Merilampi. Palkinto myönnetään Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijalle pro gradu ‑tutkielmasta, joka on erityisen ansiokas ja jonka aihe on mielenkiintoinen elinkeinoelämän näkökulmasta. Palkinto luovutetaan Veikon päivän juhlassa, johon oli tällä kertaa kutsuttu mukaan Helsingin oikeustieteellisen ensimmäisen vuoden opiskelijoita.