Vahvistettuja tilapäisiä muutoksia työlainsäädäntöön

Päivitetty 5.6.2020

Työmarkkinaosapuolten muutosehdotukset työlainsäädäntöön hyväksyttiin eduskunnassa, ja presidentti vahvisti lakimuutokset 31.3.2020. Muutokset ovat alkuperäisen voimaantulosäännöksen mukaan voimassa 1.4.–30.6.2020. Hallitus on antanut 5.6.2020 esityksen väliaikaisten lakien voimassaolon jatkamisesta 31.12.2020 asti. Tarkoituksena on, että lakimuutokset jatkuisivat voimassa suoraan nykyisen muutoskauden päättyessä 30.6.2020.

Huhtikuussa voimaan tulleista tulleista muutoksista tarkemmin täällä.

Lisätietoa