Seminaari 12.12.2017

Kohti parempaa riitojen hallintaa

Tiistaina 12.12.2017 klo 8.30 – 11.00
Asianajotoimisto Merilampi, Lönnrotinkatu 5, Helsinki

Riidanratkaisu on murroksessa. Yritykset tiedostavat entistä paremmin, että riitoihin käytetty panos ei läheskään aina anna sitä tulosta, jota on lähdetty hakemaan – riitely ei keskimäärin ole järkevää liiketoimintaa. Yrityksissä puhutaankin tänä päivänä mieluummin riitojen hallinnasta (conflict management) ja tavoitellaan aktiivisesti nopeampia, kustannustehokkaampia ja ennakoitavampia ratkaisuja riitoihin.

Kutsuimme koolle paneelin yritysmaailman, tuomioistuinlaitoksen ja välimiesinstituutin edustajista keskustelemaan kanssamme riidanratkaisun tulevaisuudesta. Keskustelumme teemoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Vastaako välimiesmenettely enää liike-elämän tarpeisiin?
  • Miksi sovittelua ja muuta vaihtoehtoista riidanratkaisua käytetään edelleen niin vähän?
  • Tuomioistuinsovittelu, mitä se on ja kenelle se sopii?
  • Tarvitaanko Suomeen erillinen liikeriitojen tuomioistuin?
  • Legal design – jotain myös riidanratkaisulle?
  • Riidanratkaisun kustannukset ja niiden hallinta
  • Tule mukaan osallistumaan keskusteluun ja kuulemaan asiantuntijoiden vinkit parempaan riitojen hallintaan.

Ohjelma

8.30 Aamiaistarjoilu

9.00 Seminaarin avaus
Managing Partner Jussi Ikonen, Asianajotoimisto Merilampi

9.10 Alustukset

Asiakkaan odotukset riitaprosessissa
Vice President, Legal Affairs, Ralf Lindbäck, Wärtsilä

Vaatimukset ja intressit sovittelussa
Käräjätuomari, sovittelija Antti Heikinheimo, Espoon käräjäoikeus

Välimiesmenettelyn muutospaineet
Pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

9.40 Paneelikeskustelu

11.00 Seminaari päättyy

 

Ilmoittaudu mukaanilmoittautumiset@merilampi.com tai Outi Santtila puh. 040 077 3321.