Risto Riikonen ja Kirsi-Marja Salokangas nimitetty Specialist Counseleiksi

Asianajaja Risto Riikonen ja asianajaja, varatuomari Kirsi-Marja Salokangas on nimitetty Specialist Counseleiksi 1.1.2017 alkaen.

Risto Riikonen on erikoistunut riidanratkaisuun sekä insolvessioikeuteen. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa vaativissa kaupallisiin sopimuksiin, vahingonkorvausvaatimuksiin, yritysjärjestelyihin, kiinteistöihin ja takaisinsaantiasioihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Ristolla on myös erityistä asiantuntemusta kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausasioista, ja hän on toiminut asiamiehenä laajoissa ja vaativissa kilpailunrajoituksiin perustuvissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Lisäksi Ristolla on kattava kokemus asiakkaittemme edustamisesta erilaisissa rikosprosesseissa.

”Risto on kokenut litigaattori ja insolvenssiosaaja, joka haluaa kääntää kaikki kivet asiakkaidemme hyväksi. Hänelle asianajo on ennen kaikkea palveluammatti – toimeksiannot hoidetaan aina asiakkaan etu ja intressit edellä. Risto on tärkeä lenkki toimistomme riidanratkaisuryhmän tulevaisuuden rakentamisessa”, kommentoi Merilammen toimitusjohtaja Jussi Ikonen.

Kirsi-Marja Salokankaalla on yli kymmenen vuoden kokemus asianajoalalta ja erityisesti kilpailuoikeudellisista ja riidanratkaisuun liittyvistä toimeksiannoista. Hän on avustanut hankintayksikköjä ja tarjoajia vaativissa tavara- ja palveluhankintoja sekä rakennusurakkoja koskevissa hankintamenettelyissä ja menestyksekkäästi edustanut asiakkaita julkisia hankintoja koskevissa valitusprosesseissa. Hänellä on erityistä kokemusta energiasektorin julkisista hankinnoista. Kirsi-Marja on edustanut asiakkaita erilaisissa kilpailuoikeudellisissa prosesseissa, kuten kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnoissa ja kartellioikeudenkäynneissä. Kirsi-Marjalla on myös mittava kokemus erilaisiin kaupallisiin sopimuksiin ja vahingonkorvauksiin liittyvistä oikeudenkäynneistä ja riitojen sovittelusta.

”Kirsin osaaminen, energisyys ja aito palveluasenne vahvistavat oivallisesti Tampereen toimistomme asemaa koko Pirkanmaalla. Täällä on mukava ”pöhinä” päällä ja Merilampi on voimakkaasti mukana yhdessä asiakkaidensa kanssa rakentamassa uutta pirkanmaalaista menestystarinaa reippaalla ja ennakkoluulottomalla asenteella”, toteaa Tampereen toimiston vetäjä Lassi Kettula.