Merilampi on yksi Suomen tunnetuimmista yhtiöoikeuteen keskittyneistä toimistoista. Meidät tunnetaan yhtiöoikeuden laajasta asiantuntemuksesta ja yhtiöiden elinkaaren perinpohjaisesta tuntemuksesta. Asiantuntijamme hoitavat kaikki yhtiöoikeuden kysymykset asiantuntevasti ja tehokkaasti. Asiakkaan liiketoiminnan tukeminen mahdollisimman hyvin on toiminnassamme aina etusijalla.

Osaaminen

Osaamisen perustana on säännöllinen käytännön kokemus suurten yhtiöiden yhtiöoikeudellisista asioista ja toimiminen lukuisten pörssiyhtiöiden yhtiökokousten puheenjohtajina. Olemme olleet tiiviisti mukana valmistelemassa ja kehittämässä uutta listattujen osakeyhtiöiden hyvää hallintotapaa koskevaa Corporate Governance -suositusta. Asianajajamme ovat myös osallistuneet Suomen osakeyhtiölain valmisteluun.

Palvelut

  • Uusien yhtiöiden perustaminen
  • Yhtiöoikeutta koskeva neuvonta ja asiantuntijalausunnot
  • Hyvä hallintotapa (corporate governance)
  • Yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset
  • Osakeannit ja muut pääomajärjestelyt
  • Yhtiökokoukset

Ota yhteyttä