Pääomasijoittamisen erityispiirteisiin kuuluu sijoitukseen liittyvien riskien ja tuottojen balansointi. Asianajajalta se vaatii suurten kokonaisuuksien tarkan hallinnan lisäksi vahvaa liiketaloudellista näkemystä ja kykyä tehokkaaseen asioiden toteutukseen.

Osaaminen

Asianajajamme ovat kouliintuneet lukuisissa koti- ja ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen ja hallintoyhtiöiden rakennejärjestelyissä sekä sijoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Pääomasijoittamisen tiimimme palvelee sekä pääomasijoittajia että sijoituksen kohteena olevia yhtiöitä koko sijoituksen ajalla yhtiön perustamisesta rakennejärjestelyihin ja aina irtautumistoimenpiteisiin asti. Ennakoivalla toiminnalla varmistamme, että asiakkaamme myös pysyvät ajan tasalla pääomasijoittamisen laki- ja sääntelymuutoksista.

Palvelut

  • Pääomarahastojen ja hallintoyhtiöiden perustamiset
  • Rahastojen rakenne- ja sopimusjärjestelyt
  • Arvopaperimarkkinalain kysymykset sijoituspalveluissa
  • Sijoitussopimukset kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen kanssa
  • Seed-, Venture Capital – ja Buy-out -sijoitukset
  • MBO- ja MBI-järjestelyt

Ota yhteyttä