Nopeasti muuttuvan rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden työkenttä on monitahoinen ja vaativa. Yritysten toimintaa ohjaavat ja rajoittavat lakien ja asetusten lisäksi itsesääntely sekä valvontaviranomaisen säännöt.

Osaaminen

Neuvonantajalta vaaditaan erityistä asiantuntemusta ja ajan tasalla olevaa laajaa osaamista. Kokeneella pääomamarkkinoihin keskittyneellä ryhmällämme on näkemystä ja kokemusta, jota tarvitaan asiakkaalle optimaalisen ratkaisun löytämiseksi ja saavuttamiseksi.

Pidämme tiivistä yhteyttä valvontaviranomaisiin, kuten Finanssivalvontaan, Helsingin pörssiin ja sekä investointipankkeihin. Siten asiakkaamme pysyvät ajan tasalla ja voivat keskittää omat resurssinsa paremmin omaan ydinliiketoimintaansa.

Palvelut

  • Velkainstrumentti- ja osakeannit
  • Listautumiset ja yksityistämiset
  • Julkiset ostotarjoukset
  • Osakevaihdot
  • Omien osakkeiden ostot ja luovutukset
  • Pääoma- ja riskirahoitusjärjestelyt
  • Listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvät kysymykset
  • Sisäpiirisääntelyyn liittyvät kysymykset ja toimenpiteet
  • Sijoituspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi

Ota yhteyttä