Merilampi on ollut vuosien ajan keskeinen toimija merkittävissä kiinteistöjärjestelyissä Suomessa. Kiinteistöjärjestelyt ovat kansainvälistyneet ja monimutkaistuneet. Siksi Merilammen kokemus ja syvällinen ymmärrys kiinteistöliiketoiminnasta ja rakennushankkeista ovat edellytyksiä toimeksiantojen menestyksekkäälle hoitamiselle. Lisäksi asiakkaamme arvostavat käytännönläheistä ja selkeää toimintatapaamme.

Osaaminen

Kiinteistöjärjestelyitä hoitavat asianajajamme kuuluvat alallaan Suomen kokeneimpiin. Kokemus kumpuaa lukuisista toimeksiannoista merkittävien kiinteistökokonaisuuksien järjestelyissä ja niiden rahoituksessa. Olemme säännöllisesti olleet mukana Suomen suurimmissa kiinteistöjärjestelyissä. Myös erittäin vankka kokemuksemme rakennusalalta tukee kaikkien kiinteistöjärjestelyiden hoitamista.

Asiakkaisiimme kuuluu esimerkiksi vakuutusyhtiöitä,  kiinteistörahastoja, kiinteistösijoittajia, rakennusyhtiöitä, kiinteistökehitysyhtiöitä sekä kiinteistöjen teollisia käyttäjiä.

Palvelut

  • Kiinteistöyhtiöiden, kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupat
  • Sale and leaseback -järjestelyt
  • Kiinteistökehityshankkeet
  • Kiinteistörahastojen perustaminen
  • Vuokrasopimusten laatiminen
  • Kiinteistöjohtamiseen ja kiinteistöihin liittyvät sopimukset
  • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence)

Ota yhteyttä