Asianajajiemme päivittäiseen työhön kuuluu asiakkaidemme neuvominen ja avustaminen erilaisissa yhtiön ja sen hallituksen jäsenten sekä muun johdon ja tilintarkastajien vastuukysymyksissä.

Eri vastuulajien syvällinen tuntemus sekä selkeän ratkaisukeskeinen lähestyminen ovat keskeisiä vahvuuksiamme vastuita koskevissa toimeksiannoissa.

Palvelut

  • Arvopaperimarkkinoihin liittyvät asiat
  • Markkinointiin liittyvät kysymykset
  • Vahingonkorvaus- ja tuotevastuutapaukset
  • Erilaiset sopimusvastuukysymykset
  • Hallituksen jäsenten, muun johdon ja tilintarkastajien vastuuta koskevat kysymykset
  • Vastuut tietosuoja-asioissa
  • Työsuojeluun liittyvät asiat
  • Ympäristövastuu

Ota yhteyttä