Tuomioistuinprosessille vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely välimiesten avustuksella on vakiintuneesti käytössä yritysten välisissä riidoissa. Sen tavoitteena ovat riidanratkaisemisen ohella liikesuhteiden säilyttäminen ja luottamuksellisten tietojen suojaaminen. Välimiesmenettelyn hyötyinä ovat myös nopeus, joustavuus ja kustannustehokkuus.

Ratkaisuhakuiset asianajajamme esiintyvät asiamiehinä ja välimiehinä kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Sen lisäksi avustamme asiakkaitamme vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun (ADR) sekä yleisemmin sovitteluun liittyvissä asioissa. Monet toimistomme asianajajista ovat Suomen Asianajajaliiton hyväksymiä sovittelijoita.

Ota yhteyttä