Yritystoiminnan yhteydessä voi syntyä mitä moninaisempia erimielisyyksiä. Vastapuolena voi olla esimerkiksi yrityksen asiakas, yhteistyökumppani, työntekijä, kilpailija tai viranomainen. Erimielisyys saattaa rajoittua Suomeen tai olla luonteeltaan kansainvälinen. Koska erimielisyyksistä aiheutuvat riskit ovat erilaisia, oikean lähestymistavan valinta edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Osaaminen

Merilampi on tunnetuimpia ja monipuolisimpia asianajotoimistoja riitojen ratkaisun alalla. Avustamme jatkuvasti asiakkaitamme vaativissa ja laaja-alaista osaamista edellyttävissä toimeksiannoissa. Lähestymme riitakysymyksiä käytännönläheisesti asiantuntemukseemme ja kokemukseemme nojautuen. Tarjoamme konkreettiset ratkaisuvaihtoehdot vaikeilta ja mahdottomiltakin tuntuviin haasteisiin.

Asiakkaamme arvostavat sitä, että otamme riita-asiat nopeasti hallintaamme.

Avustamme asiakkaitamme sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa, kuten markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa sekä hallinto-oikeuksissa.

Ota yhteyttä