Työoikeudessa oikeuskäytännön ja sovellettavien oikeusohjeiden tunteminen on erityisen tärkeää. Ne täydentävät lainsäädäntöä ja vaikuttavat työnantajan mahdollisuuksiin toimia erilaisissa konkreettisissa tilanteissa.

Kysymys on yhdestä yrityksen keskeisestä voimavarasta – henkilöstöstä. Onnistuneet ratkaisut motivoivat koko työyhteisöä ja vahvistavat positiivista työnantajakuvaa. Vastaavasti työnantajan tekemien virheellisten ratkaisujen kustannukset ja niihin liittyvät sanktiot ovat jatkuvasti kasvaneet korostaen tarvetta huolelliseen suunnitteluun myös työnantajan juridisten oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta.

Toimimme työnantajan juridisena tukiverkkona HR-kysymyksissä. Olemme mukana rakentamassa uutta organisaatiota ja luomassa työsääntöjä ja työsopimuksia, edustamme asiakkaitamme työsuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä avustamme yhteistoimintaneuvotteluissa. Elämme mukana kaikissa työnantajan arkeen liittyvissä työoikeudellisissa tilanteissa tavoitteena löytää kestäviä ja yrityksen liiketoimintaa mahdollisimman hyvin tukevia ratkaisuja.

Osaaminen

Kokenut työoikeusryhmämme on yksi toimialan laajimmista. Mm. asianajotoimistoja tutkivat ja arvioivat julkaisut Chambers Europe, Best Lawyers®  ja Client Choice ovat huomioineet ryhmämme osaamisen.

Palvelut

  • Yksittäiset työsopimukset ja johtajasopimukset
  • Kannustin- ja bonusjärjestelmät
  • Työntekijän henkilöön liittyvät ongelmat
  • Yhteistoimintamenettelyt
  • Uudelleenjärjestelyt ja kollektiiviset työvoimavähennykset
  • Ulkoistamiset ja muut liiketoimintajärjestelyt
  • Liikkeenluovutukset
  • Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä