Rakennushankkeita ja kiinteistökehitysprojekteja säätelevät useat eri lait ja säädökset. Investoinnit ja riskit ovat usein suuria, joten niissä tarvitaan laaja-alaista ja käytännöllistä oikeudellista osaamista.

Osaamistamme hyödyntävät kiinteistönomistajat, rakennuttajat, urakoitsijat, rahoittajat sekä konsultit erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa.

Palvelumme kattavat koko hankkeen elinkaaren: rakennushankkeen suunnitteluun sekä varsinaisen rakennusprojektiin liittyvät oikeudelliset kysymykset projektin aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

  • Hankintasopimukset ja projektinhallinta
  • Urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
  • Projektirahoitus
  • Rakennusaikaiset vakuudet
  • Projektineuvonta ja riskianalyysi
  • Kaavoitus ja maankäyttö
  • Riitojen ennaltaehkäisy
  • Urakkariitoihin liittyvät oikeudenkäynnit
  • Ympäristöoikeus
  • Kiinteistöjärjestelyt

Ota yhteyttä