Yrityskauppojen menestyksekäs läpivienti vaatii yrityskaupan kilpailuvaikutusten ennakollista arviointia sekä sovellettavien yrityskauppavalvontamenettelyjen tarkkaa noudattamista. Koska yrityskauppavalvonta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää toimintaa, yrityskauppojen sujuva toteutuminen edellyttää myös asianajotoimistolta ennakoivaa otetta.

Osaaminen

Kokenut tiimimme palvelee koti- ja ulkomaisia yrityksiä haastavissa yrityskaupoissa jo niiden suunnitteluvaiheesta lähtien. Kartoitamme ja ratkaisemme mahdollisia kilpailuoikeusongelmia ennakoivasti. Yrityskauppailmoitusten laatiminen Kilpailuvirastolle ja EU:n komissiolle sekä ehtoneuvottelut kilpailuviranomaisten kanssa ovat asiantuntijoillemme tavanomaisia tehtäviä.

Tarvittaessa toimimme tiiviissä yhteistyössä johtavien kilpailutaloustieteen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelut

  • Yrityskauppailmoitusten laatiminen Kilpailuvirastolle ja EU:n komissiolle
  • Ehtoneuvottelut kilpailuviranomaisten kanssa
  • Monikansallisten yrityskauppailmoitusten koordinointi
  • Yrityskauppapäätöksiin liittyvät oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä